En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Дебитна карта Visa Electron

 • Банка Пиреос издава международни дебитни карти Visa Electron, с които:

  •  Имате 24 часа достъп до средствата по Вашата сметка 
  •  Теглите пари в брой чрез терминално устройство ATM или ПОС на каса 
  •  Заплащате лесно и удобно стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина
  •  Правите проверка на баланс чрез терминално устройство АТМ и Winbank 
  •  Плащате комунални услуги в интернет (epay) и на банкомат (bpay)
  •  Теглите пари в брой от търговски обекти (кеш бек) - важи само за Maestro
  •  Получавате sms/e_mail известия за извършени транзакции с дебитната карта 
  •  Получавате възможност за превод на работната заплата по картовата Ви сметка 
  •  Ползвате изгоден овърдрафт, разрешен по Вашата сметка 
  •  Осигурявате защита на Вашите средства с уникален ПИН-код

  Можете да заявите дебитната си карта във всеки клон на Банка Пиреос или чрез winbank.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  ТРАНЗАКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  2 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  4 000

  8 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

   

  ТРАНЗАКЦИИ В ЧУЖБИНА

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

   

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  1 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  2 000

  6 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

  Брой транзакции за 24 часа

  30

  Брой транзакции за 7 дни

  60

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice