En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Безконтактна карта Debit MasterCard

 • Банка Пиреос издава международни Безконтактни карти Debit MasterCard, с които:

   •  Имате 24 часа достъп до средствата по Вашата сметка 
   •  Заплащате лесно и удобно стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина и онлайн при интернет търговци
   •  Извършвате бързи и сигурни безконтактни плащания
   •  Теглите пари в брой чрез терминално устройство ATM или ПОС на каса 
   •  Извършвате по-сигурни плащания в интернет чрез услугата MasterCard SecureCode
   •  Правите проверка на баланс чрез терминално устройство АТМ и Winbank 
   •  Плащате комунални услуги в интернет (epay) и на банкомат (bpay)
   •  Теглите пари в брой от търговски обекти (кеш бек)
   •  Получавате sms известия за извършени транзакции с дебитната карта 
   •  Получавате възможност за превод на работната заплата по картовата Ви сметка 
   •  Ползвате изгоден овърдрафт, разрешен по Вашата сметка 
   •  Средствата, постъпили по сметката Ви, са достъпни по Вашата карта веднага
   •  Можете да ползвате средствата по сметката Ви както чрез картата, така и за парични преводи, касови операции и др.

  Можете да заявите дебитната си карта във всеки клон на Банка Пиреос или чрез winbank.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

   

  ТРАНЗАКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  2 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  4 000

  8 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

   

  ТРАНЗАКЦИИ В ЧУЖБИНА

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  1 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  2 000

  6 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

  Брой транзакции за 24 часа

  30

  Брой транзакции за 7 дни

  60

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice