En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Гривна за безконтактни разплащания

 • Гривните за безконтактно разплащане съчетават в себе си функционалността на дебитна карта Mastercard  MicroTag  с визията на елегантен и модерен аксесоар.

  •  Можете да се разплащате безконтактно на ПОС или да теглите на АТМ устройства с безконтактна функционалност ;
  •  Спестявате време и усилия – разплащате се без ПИН до 25 лв.;
  •  Получавате сигурност, тъй  като не се отделя от ръката Ви;
  •  Получавате достъп до средствата по сметка по всяко време;
  •  Можете да поставите индивидуални лимити на деца към сметката на родител – издават се като втора основна карта или като допълнителна карта;
  •  Елиминирате необходимостта от дребни пари и чакането на опашки.

  Можете да заявите своята гривна за безконтактно разплащане във всеки клон на Банка Пиреос.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Условия за издаване и използване на дебитни карти  Mastercard MicroTag:

  Условия за издаване и използване на Гривни за безконтактно разплащане

                                       Стандартно издаване                              Експресно издаване на момента

  Такса издване MicroTag карта

  7 лв.

  20 лв

  Такса издаване на аксесоар*

  *MicroTag и гривната се предлагат винаги заедно!

  6 лв.

  6 лв.

  Такса за обслужване на микро-карта

  Месечна такса- 1,20 лв.

  Месечна такса-1,20 лв.

  Заплащане на стоки и услуги на ПОС

  Безплатно

  Теглене на пари в брой от банкомат с безконтактна функция

  на Банка Пиреос

  0,30 лв

  на други банки в България

  1,00 лв

  в чужбина

  5,00 + 1,00%

   

  ТРАНЗАКЦИИ В БЪЛГАРИЯ

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  2 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  4 000

  8 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

   

  ТРАНЗАКЦИИ В ЧУЖБИНА

  Покупка на стоки

  Теглене на пари в брой

  Общо

  BGN

  BGN

  BGN

  Максимум на транзакция

  4 000

  1 000

   

  24 часов лимит

  4 000

  2 000

  6 000

  7 дневен лимит

  10 000

  10 000

  15 000

  Брой транзакции за 24 часа

  30

  Брой транзакции за 7 дни

  60

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
ProductChoice