En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Промени в бонусите за покупки на кредитни карти

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 25.06.2016 г. Банка Пиреос България АД променя начина за изчисление на бонуса за покупки по кредитните карти, издавани от Банката, както следва:

Международни кредитни карти VISA Classic, Visa Gold и MasterCard KNSB

1%, макс 30лв. месечно, при покупки в страната при определени групи търговци – супермаркети, универсални магазини, облекло и авиолинии.

Международна дарителска кредитна карта Piraeus Unicef

1%, макс 30лв. месечно, при покупки в страната 

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 25.04.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”