En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Бърз потребителски кредит

 • Бързо ти трябват пари?

  С Бърз потребителски кредит от Банка Пиреос получаваш:

  • Отговор до 30 минути
  • Кандидатстваш само с лична карта;
  • Ясни условия
  • Без такса за откриване и поддържане на обслужващата кредита сметка

  Използваш кредита за: 

  • всякакви потребителски нужди
  • неочаквани финансови задължения
  • рефинансиране на съществуващ кредит

  Взимаш кредит в размер:

  • до 5000 лв., минимум 600 лв.

  Валута: Лева

  Изплащаш в срок:

  • до 36 месеца, минимум 12 месеца

  Годишен лихвен процент:

  Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита

  Представителен пример

  Усвояваш кредита: Еднократно, по сметка в Банка Пиреос, за която не дължиш такса за откриване и поддръжка

  Погасяваш: всеки месец, на 15-то или 30-то число, на равни анюитетни вноски

  Изисквания към кредитополучателите:

  • български граждани, работещи и живеещи в страната
  • възраст не по-малко от 21 год. към момента на отпускане на кредита и не повече от 65 год. при изтичане на срока на кредита

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Разглеждане на документи – 15 лв.
  • Такса за оценка на кредитен риск, дължима при одобрение:

  -      30 лв., за суми до 1000 лв.

  -      60 лв., за суми от 1000,01 лв. до 2000 лв.

  -      150 лв., за суми над 2000,01 лв.

  • Такса за предсрочно погасяване – по условията на ЗПК:

  -     При остатъчен срок на кредита: под 1 година - 0,5% / над 1 година - 1,0% от предсрочно погасената сума.

  • Без такса за откриване и поддържане на обслужващата кредита сметка, за срока на кредита

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример:

  При кредит в размер на 2 000 лв., със срок на изплащане 36 месеца, усвоен на 30-ти август, с фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита в размер на 25,00%, такса за оценка на кредитен риск 60 лв. и такса за кандидатстване 15 лв. – ГПР 31,73%, Обща дължима сума 2937,74 лв., месечна вноска 79,52 лв.“

  Примерни месечни вноски:

  Срок


  Сума

  12

  18

  24

  36

  600

  57,03 лв.

  40,32 лв.

  32,02 лв.

  23,86 лв.

  1 000

  95,04 лв.

  67,19 лв.

  53,37 лв.

  39,76 лв.

  1 500

  142,57 лв.

  100,79 лв.

  80,06 лв.

  59,64 лв.

  2 000

  190,09 лв.

  134,38 лв.

  106,74 лв.

  79,52 лв.

  2 400

  228,11 лв.

  161,26 лв.

  128,09 лв.

  95,42 лв.

  3 000

  285,13 лв.

  201,58 лв.

  160,11 лв.

  119,28 лв.

  4 000

  380,18 лв.

  268,77 лв.

  213,49 лв.

  159,04 лв.

  5 000

  475,22 лв.

  335,96 лв.

  266,86 лв.

  198,80 лв.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банка Пиреос.

  • Само срещу лична карта

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice