En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Промоционален потребителски кредит

 • Промоционалното предложение е валидно до 15.04.2018

  Основни предимства:

  • Промоционална лихва 4,5 % за първите 12 месеца;
  • Промоционалната лихва не зависи от сумата и срока на кредита;
  • Без такса за кандидатстване;
  • Възможност за допълнителен лимит под формата на кредитна карта

  Размер:

  • минимум 5 000 лв.
  • максимум 40 000 лв./ до 50 000 лв. при клиенти с осигурителен доход мин. 1 800лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 120 месеца, минимален срок 18 месеца

  Лихвен процент:

  • 4,5% годишен лихвен процент за първите 12 месеца
  • 6,5% годишен лихвен процент за останалия период

  Годишния лихвен процент е променлив, формиран от 6М Софибор + фиксирана надбавка.

  Шестмесечният Софибор се актуализира на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие.

  Допълнителни предимства:

  Бонус, предварително одобрена кредитна карта с лимит 500 лв.

  Посочените условия са валидни при:

  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • ползване на Пиреос Пакет заплата

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: равни месечни анюитетни вноски

  Допълнително изискване:

  • сключване на Застраховка  "Живот", съгласно условията на Банката


  За да разберете повече , може да посетите най-близкия клон на Банка Пиреос или да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002, както и да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за оценка на кредитен риск – 2,25% от одобрения лимит, мин. 100лв., дължима при усвояване
  • Предсрочно погасяване – без такса
  • Такса кандидатстване – без такса

  Всички неупоменати такси са съгласно Taрифата на банката.

  Представителен пример:

  При кредит в размер 15 000 лв., срок на изплащане 5 години, лихвен процент 4,5% за първите 12 месеца, 6,5% за остатъка от срока на кредита, месечна такса за „Пиреос Пакет Заплата“ 3.79 лв., и при посочените такси по кредита Годишен процент на разходите (ГПР)7.50%, общо дължима сума 17 880,14 лв., месечна вноска за първите 12 месеца 283,44 лв., месечна вноска за остатъка от срока на кредита 294,61 лв. ГПР не включва разходите по застраховка „Живот.

  Може да кандидатствате във всеки клон на Банка Пиреос.

  Необходими документи за кандидатствате:

  Други документи по преценка на Банката

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice