En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Целеви потребителски кредит „ПЛАН БЕБЕ“

 • Подкрепяме мечтите, защото светът е построен от мечтатели. Подкрепяме силните, смелите, окрилените от надежда, тези, които не се отказват, независимо от трудностите, които вярват в бъдещето и го създават. Ние от Банка Пиреос вярваме, че никоя мечта не заслужава по-голяма подкрепа от желанието за нов живот. Затова представяме целевия потребителски кредит План Бебе, създаден специално да подпомогне хилядите български двойки с репродуктивни проблеми, както и да финансира раждане и програми за съхранение на стволови клетки. С него имате възможност да финансирате незабавно медицински дейности, като Ви предлагаме ниска цена на кредита и улеснена процедура при кандидатстване.Подкрепяме Ви, защото вярваме, че няма по-силен човек оттози, който се надява.

  Кредитът се отпуска целево за финансиране на дейности в медицински заведения, с които Банката си сътрудничи.  Единствено за отпускане на кредит за „раждане“ не е необходимо наличието на предварително споразумение с конкретното медицинско заведение.

  Цел:  Финансиране на медицински процедури:

  • асистирана репродукция (инвитро);
  • съхранение на стволови клетки;
  • раждане;
  • комбинирана цел

  Размер: минимум 1 000 лв.; максимум 20 000 (за комбинирана цел).

  Банката определя допълнително максимален размер в зависимост от целта:

  Цел

  Лимит

  асистирана репродукция (инвитро)

  до 6 000 лв. за една процедура

  съхраняване на стволови клетки

  до 6 000 лв. за едно дете; + 50% за близнаци

  раждане

  до 4 000 лв.

  комбинирана цел

  до 20 000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: До 84 месеца (60 месеца за суми до 6 000 лв.), минимум 3 месеца

  Обезпечение: За суми над 10 000 лева най-малко един поръчител

  Лихвен процент:

  Срок на кредита

  Лихвен процент

  до 84 месеца (вкл.)

  РЛП + 6,50%

  Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП. 

  Виж: представителен пример

  Усвояване на кредита: На траншове или еднократно в зависимост от целта на кредита и в съответствие с уговорените начини на плащане със съответното медицинско заведение, в което ще се извърши процедурата. Плащанията се извършват по сметка на медицинското заведение.

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи: 30 лв.
  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата Тарифата на Банката. 

  Представителен пример

  ГПР

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  6,95%

  7 080,56 лв.

  117,51лв.

  Представителния пример е при кредит в размер на 6 000 лева, със срок на изплащане 60 месеца, променлив лихвен процент 6,54%, такса за разглеждане на документи 30 лв. Лихвеният процент е изчислен при стойност на РЛП към 01.06.2019г. 0,04%

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  1000 20000 3 84 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice