En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Потребителски кредит с Пиреос Пакет Заплата

 • Вземете Потребителски кредит с Пиреос Пакет Заплата от Банка Пиреос България:

  • Без такса за разглеждане на документи!

  Размер:  до 40 000 лв., минимум 1000 лв.

  Валута: Лева

  Срок на погасяване: до 84 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 12 месеца

  ОбезпечениеПоръчител / солидарен длъжник може да бъде изискан в зависимост от оценката на платежоспособността на кредитоискателя

  Годишен Лихвен процент

  6,33%

  Лихвен процент: Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка.  Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП). Банката обявява на своята интернет страница “Методика за изчисляване на Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в български лева” , текущия размер на изчисления РЛП, съобразно тази лихвена методика, и поддържа данни за всички стойности на РЛП.   

  Посочените условия са валидни при: 

  • сключване на Застраховка "Живот", съгласно политиката на Банката;
  • превод на работна заплата по сметка в Банката
  • ползване на пакетна услуга Пиреос Пакет Заплата

  Виж: представителен пример 

  Усвояване на кредита: Еднократно

  Погасяване на кредита: Равни месечни анюитетни вноски

  Възможност за допълнителен лимит под формата на кредитна карта Visa/MasterCard (по избор) с лимит до една нетна работна заплата, максимум 5 000 лв.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси

  • Такса за разглеждане на документи:  Без такса
  • Такса за оценка на кредитния риск (дължима при одобрен кредит)

  90 лв. - за суми до 10 000 лв.

  180 лв. - за суми от 10 000,01 лв. до 30 000 лв.

  270 лв. - за суми над 30 000,01 лв.

  • Такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.

  За ползването на пакетна услуга Пиреос пакет заплата, клиентът заплаща такса съгласно Тарифата на банката.

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

  Представителен пример

  При кредит в размер на 5000 лева, срок на изплащане 5 години.,  лихвен процент 6,33 % , месечна такса за „Пиреос Пакет Заплата“ 3,79 лв. и  при посочените такси по кредита. : Годишен процент на разходите ( ГПР)  9,06 %, обща дължима сума 6 163,39 лева и месечна погасителна вноска 101,22 лева. ГПР не включва застраховка „Живот“.

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  500 40000 6 120 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice