En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредит със залог на парични средства

 • Размер:  до 90% от размера на депозита

  Валута: Лева, евро или щатски долари

  Срок на погасяване: до 60 месеца

  Обезпечение: Залог на парични средства по депозит в лева, евро или долари открит в Банката

  Лихвен процент: Фиксиран лихвен процент, формиран от лихвата по депозита + надбавка

  Погасяване на кредита: Равни месечни вноски или еднократно платим с последната вноска 

  Виж: представителен пример  

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

   

  Основните такси:

  • За разглеждане на документи: 30 лв.
  • Такса за изготвяне на договор за учредяване на реален залог върху вземания – 20 лв. без ДДС 

  Всички неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката

  Представителен пример 

  Размер на кредита

  Лихвен процент

  ГПР

  Обща дължима сума

  Месечна вноска

  10 000 лева

  2,57 %

  2,83%

  10 720,95 лева

  177,78  лева

  5 000 евро

  2,55 %

  3,03%

  5 384,83 евро

  88,85 евро

  5 000 щ. долара

  2,55 %

  3,03%

  5 384,83 щ. долара

  88,85 щ. долара

  Представителния пример се отнася за кредит със срок на изплащане 5 години, на равни вноски с посочените по-горе такси и комисиони, при залог на 3-месечен стандартен депозит в същата валута

  Може да кандидатствате  във всеки клон на Банка Пиреос

  Необходими документи:

  Изисквания и ред за предоставяне на кредити

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice