En

Сметка Заплата

Бонус към вашата заплата!

За клиентите, които желаят да получават трудовото си възнаграждение по сметка в банката, Банка Пиреос България предлага специално разработен продукт за обслужване на работна заплата Спестовна сметка Заплата, с дебитна карта Visa Electron;

Сметка Заплата Ви осигурява:

 • Добра доходност
 • Бърз и лесен достъп до средствата посредством международна дебитна карта
 • Обслужване на кредит или овърдрафт

Вие избирате вида дебитна карта, която желаете да ползвате

Ние Ви предлагаме спестовна сметка Заплата с атрактивни параметри:

Валута

Спестовна сметка "Заплата" се откриват в лева

Срок

Спестовна сметка "Заплата"са безсрочни продукти

Неснижаем остатък

 • Няма ограничения за минимална сума за откриване
 • Банката изисква поддържане на неснижаем остатък в размер на 5 лева

Лихвен процент 
Спестовна сметка "Заплата" се олихвяват с годишен лихвен процент в зависимост от салдото по сметката:

 • за сумите до 1000 лева - 0,25%
 • за сумата над 1000,00 лева - 0,25% върху 1000 лв. и 0.50% върху горницата до размера на салдото

Изплащане на лихвата

Начислената лихва се изплаща на календарно тримесечие като се капитализира

Теглене / довнасяне

 • теглене и довнасяне без ограничения;
 • разпореждане със сумите по сметката се извършва до размера на наличния по сметката остатък над предвидения неснижаем минимум*
 • в рамките на определените лимити, когато разпореждането със средствата е посредством дебитна карта

Такси

Без такса за откриване, поддържане и закриване на сметката

Функционалност

 • дебитна карта Visa Electron
 • възможност за овърдрафт
 • интернет банкиране
 • възможност да спестите от такси с Пиреос пакет Заплата

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.