En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Земеделски производители

Разплащателна сметка предназначена за всички земеделски производители които получават субсидии от Европейския Съюз.

  • добра доходност по сметката
  • възможност за издаване на  дебитна карта Visa Electron или Безконтактна карта Debit MasterCard
  • възможност за отпускане кредит Овърдрафт, за да разполагате с допълнителни средства
  • възможност за отпускане на Земеделски кредит 

Характеристики

Валута - BGN.

Срок – безсрочна разплащателна сметка

Минимална сума - Без изискване за минимална сума за откриване и поддържане на сметка

Лихвен процент за суми над 1000 – 0,05% на годишна база.

Изплащане на лихвата - Начислената лихва се изплаща на всяко календарно шестмесечие, като се капитализира.

Теглене / довнасяне

  • теглене и довнасяне без ограничения;
  • разпореждане със сумите по сметката се извършва до размера на наличния по сметката остатък.

Такси

  • Без такса за откриване 

Всички изрично неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката

*За откриване на сметката Земеделските производители, следва да представят копие от заявлението до Държавен Фонд Земеделие-Разплащателна Агенция

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.