En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Пакет ЧСИ

ПИРЕОС ПАКЕТ ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Пакетната услуга представлява комбинация от всички банкови сметки и услуги необходими на Частните съдебни изпълнители за извършване на дейността им съгласно Закона за ЧСИ, като в допълнение им предоставя:

  • Преференциални условия за платежни операции
  • Интернет банкиране
  • Кредитна карта VISA GOLD без годишна такса
  • Възможност за избор на валута - лева или eвро

ПИРЕОС ПАКЕТ ЧСИ - ХАРАКТЕРИСТИКИ

В пакета са включени следните продукти и услуги:

1. ПАКЕТ ОТ СМЕТКИ съгласно чл.24 и чл.18 от Закона за ЧСИ (в лева или евро)

а) Специална сметка съгласно чл.24 ал.1 от Закона за ЧСИ за превеждане на парични средства получени от ЧСИ от осребряване на имуществото длъжниците по образувани при него изпълнителни производства 

б) Сметка за лихвите начислени по Специалната сметка на ЧСИ

в) Сметка за получаване на такси и разноски по Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ съгласно чл.24, ал.1, изр.3, пр.1

г) Сметка за парични средства от допълнителна дейност на ЧСИ по чл.18 от Закона за ЧСИ, съгласно чл.24, ал.1, изр.3

Лихвени проценти валидни за Сметките от букви а), в) и г) 

За сметки в лева

Сума

Лихвен процент

от 0 до 50 000.00 лв.

0,03%

от 50 000.01 до 100 000.00 лв.

0,05%

над 100 000.00

0,07%

За сметки в евро

Сума

Лихвен процент

от 0до 25 000.00 евро

0,02%

от 25.000.01 до 50 000.00 евро

0,04%

над 50 000.00 евро

0,06%

Лихвата се начислява ежедневно на база реалните дни на престой на средствата спрямо 365 дни в годината, като се изплаща по съответната сметка месечно или при закриване на сметките.

Лихвата, начислена по Специалната сметка буква "а", ще се изплаща по разплащателна сметка буква "б".

2. ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

  • Изходящи преводи БИСЕРА наредени в клон на Банката - 1.00 лв.
  • Изходящи преводи БИСЕРА наредени през Интернет банкиране - 0.60 лв.
  • Изходящи преводи РИНГС наредени през Интернет банкиране - 6.00 лв. 

3. КРЕДИТНА КАРТА VISA GOLD - без годишна такса

4. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

5. МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ПИРЕОС ПАКЕТ ЧСИ - 25 ЛВ.