En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозитна Програма Пиреос Кеш Мениджър

Програмата Пиреос Кеш Мениджър за физически лица е уникална комбинация от спестовна сметка и седмичен срочен депозит, която съчетава предимствата на двата продукта по най-печелившия за вас начин - гъвкавост и свобода при управлението на средствата и висока доходност.

Чрез програма Пиреос Кеш Мениджър сами определяте максимален свободен лимит, който да остане на разположение по спестовната ви сметка за покриване на текущи разходи в рамките на седмица. Останалата част от средствата, надвишаваща Свободния лимит, се прехвърля автоматично в седмичен срочен депозит с атрактивна лихва. Ако на падеж не се разпоредите със средствата или не прекратите действието на програмата, депозитът ще се подновява автоматично всяка седмица.

Основни характеристики на програма Пиреос Кеш Мениджър

Спестовна Сметка Пиреос Кеш Мениджър

 •  Валута - BGN, EUR и USD 
 •  Минимална сума за първоначално откриване на сметката - 250 BGN/ 125 EUR/USD 
 •  Лихвен процент – 0,01% за лева, 0,01% за евро и 0,01% за щатски долари
 •  Без такси за откриване и закриване
 •  Такса поддържане на сметка – 0.50ст.

Седмичен срочен депозит Пиреос Кеш Мениджър

 •  Валута - BGN, EUR и USD
 •  Лихвен процент – 0,03% за лева, 0,02% за евро и 0,04% за щатски долари
 •  Срок - 1 седмица
 •  Минимална сума за активиране на депозита - 2 500 BGN / 1 250 EUR/USD

Допълнителни удобства

 •  Безплатно получавате информация за падежа на депозита чрез SMS, e-mail или в избран от вас клон на Банка Пиреос 
 •  Прекратявате и подновявате действието на програмата когато пожелаете и без такси 
 •  Променяте Свободният лимит в зависимост от нуждите си, без ограничения и без такси 
 •  Дебитна карта Visa Electron или Безконтактна карта Debit MasterCard (Не се предлага за сметки в Щатски Долари)

 Лесно и бързо извършвате всички видове банкови транзакции чрез on-line банкирането на Банка Пиреос