En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозити в щатски долари

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ

Възползвайте се от изключителната доходност за Вашите доларови спестявания с годишни лихвени проценти до 1,35%.

Попитайте Вашия личен банкер за различните възможности за довнасяне, частично теглене, изплащане на лихвата и предоговаряне.

Заедно с него ще изберете най-подходящия депозит за Вас с гарантирана висока лихва.

За физически лица

Депозит Пиреос Стандарт и Депозит Пиреос Златен

Продукт

Минимална сума

Годишeн лихвен процент

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

Пиреос Стандарт

0,01

0,25%

0,30%

0,35%

0,75%

Пиреос Златен

20 000,01

0,30%

0,35%

0,45%

0,85%

 

Депозит 30+ Стандарт и Златен (3 периода по 3 месеца)

Продукт

Минимална сума

Годишен лихвен процент

1-ви период

2-ри период

3-ти период

Пиреос Стандарт

0,01

0,30%

0,40%

0,45%

Пиреос Златен

20 000,01

0,40%

0,50%

0,60%

 

Депозит Аз избирам 6 и 12 месеца 

Минимална сума

Годишен лихвен процент

6 месеца

12 месеца

1 500

0,45%

0,85%

 

18-месечен Депозит

Минимална сума

Годишен лихвен процент

250

1,00%

 

24-месечен Депозит

Минимална сума

Годишен лихвен процент

500

1,20%

 

Депозит Пиреос Максимум – 3 години

Минимална сума

Лихвен процент за целия период на депозита

0,01

3,45%

5 000,01

4,05%

   

 За юридически лица

Депозит Пиреос Стандарт  и Депозит Пиреос Златен

Продукт

Минимална сума

Годишeн лихвен процент

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

Пиреос Стандарт

3 000,00

0,15%

0,25%

0,35%

0,75%

Пиреос Златен

20 000,01

0,20%

0,30%

0,45%

0,85%

 

Депозит Капитал Плюс Стандарт  и Златен (3 периода по 3 месеца)

Продукт

Минимална сума

Годишен лихвен процент

1-ви период

2-ри период

3-ти период

Пиреос Стандарт

3 000,00

0,30%

0,40%

0,45%

Пиреос Златен

20 000,01

0,40%

0,50%

0,60%

 

18-месечен Депозит

Минимална сума

Годишен лихвен процент

3 000,00

1,00%

 

24-месечен Депозит

Минимална сума

Годишен лихвен процент

3 000,00

1,20%

 

Депозит Пиреос Максимум – 3 години

Минимална сума

Лихвен процент за целия период на депозита

3 000,00

3,45%

5 000,01

4,05%