En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Депозит 24

 • Характеристики:

  С Депозит 24 получавате лихвата си на всеки 6 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума за откриване: BGN 1 000, EUR 500 или USD 500

  Изплащане на лихвата: Натрупаната лихва се изплаща на всеки 6 месеца по сметка на клиента, без възможност за капитализация

  Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж

  Подновяване: На падеж депозита автоматично се подновява за нов срок от 24 месеца, при същите условия и лихвен процент за този вид депозит, съгласно актуалния Лихвен бюлетин на Банката към момента на подновяване на депозита.

  Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива, като изплатените до момента лихви се прихващат от главницата на депозита.

  Лихвени проценти: 

  Валута

  Минимална сума

  Годишен лихвен
  процент

  BGN

  1 000

  0.25%

  EUR

  500

  0.20%

  USD

  500

  1.20%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Тук може да изчислите сумата по вашия 24-месечен депозит.

  Моля въведете период измежду: 24  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  1000 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва