En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозит Пиреос Максимум

 • Пиреос Максимум е дългосрочен депозит, подходящ за клиенти които предпочитат да получат висока доходност от спестяванията си 

  Характеристики: Срок: 3 години

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума за откриване: Няма 

  Изплащане на лихвата: В края на тригодишния период с възможност за капитализация

  Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж

  Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива.

  Лихвени проценти

  Депозити в BGN

  Валута

  Сума

  Лихвен % за
  целия тригодишен
  период

  BGN

  до 10 000

  0.90%

  BGN

  над 10 000.01

  1.05%

   Депозити в EUR

  Валута

  Сума

  Лихвен % за
  целия тригодишен
  период

  EUR

  до 5 000

  0.75%

  EUR

  над 5 000.01

  0.90%

  Депозити в USD

  Валута

  Сума

  Лихвен % за
  целия тригодишен
  период

  USD

  до 5 000

  3.45%

  USD

  над 5 000.01

  4.05%


  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 36  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  1 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва