En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Депозит 18

 • С Депозит 18 получавате лихвата си на всеки 3 месеца 

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума за откриване: BGN 500, EUR 250 или USD 250

  Изплащане на лихвата: Натрупаната лихва се изплаща на всеки 3 месеца по сметка на клиента, без възможност за капитализация

  Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж

  Подновяване: На падеж депозита автоматично се подновява за нов срок от 18 месеца с лихвени проценти за този вид депозит, съгласно актуалния към момента на подновяване Лихвен бюлетин на Банката 

  Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива, като изплатените до момента лихви се прихващат от главницата на депозита. 

  Лихвени проценти: 

  Валута

  Минимална сума

  Годишен лихвен
  процент

  BGN

  500

  0.17%

  EUR

  250

  0.14%

  USD

  250

  1 %

  За да разберете повече за този продукт, може да посетите някой от нашите клонове, да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас

  Тук може да изчислите сумата по вашия 18-месечен депозит.
  Моля въведете период измежду: 18  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  500 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва