En

Депозит Пиреос Златен

 • Храктеристики

  Срок: от 1 седмица до 12 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF

  Минимална сума: за Пиреос Златен - 40 000.01 BGN / 20 000.01 EUR/USD 

  Лихвата се изплаща в края на периода или може да се капитализира. 

  Довнасяне на суми по всяко време по ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  Предсрочно закриване депозитът се олихвява с 0.05%“ 

  Продукт

  Валута

  Минимална сума

  Годишни лихвен процент

  1 седмица

  2 седмици

  1 месец

  3 месеца

  6 месеца

  12 месеца

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  BGN

  40 000.01

  0,05%

  0,08%

  0,10%

  0,15%

  0,22%

  0,35%

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  EUR

  20 000.01

  0,05%

  0,06%

  0,07%

  0,14%

  0,22%

  0,30%

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  USD

  20 000.01

  0,05%

  0,06%

  0,07%

  0,14%

  0,22%

  0,30%

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  GBP

  20 000.01

  0,05%

  0,06%

  0,07%

  0,14%

  0,22%

  0,30%

  ПИРЕОС ЗЛАТЕН

  CHF

  20 000.01

  0,05%

  0,06%

  0,07%

  0,09%

  0,12%

  0,17%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 1   3   6   12  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  40000.01 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва