En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Депозит 30+ Стандарт

 • Депозит 30+ е срочен депозит с нарастваща лихва за 3 периода по 3 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Висока доходност в зависимост от времето на престой на средствата: нарастващ лихвен процент за всеки 3-месечен период. В зависимост от времето на престой на средствата

  Гъвкавост: възможност за еднократно теглене до 30% от сумата на депозита, за всеки 3-месечен период

  Довнасяне: само в рамките на първия 3-месечен период

  Подновяване: след изтичане на третия период /края на 9-ти месец/, депозита се подновява автоматично в стандартен 3-месечен депозит.

  Изплащане на лихвата: лихвата се изплаща по сметка или се капитализира в края на всеки 3-месечен период

  Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива.

  Продукт

  Валута

  Минимална сума

  Годишен лихвен процент

  1-ви период

  2-ри период

  3-ти период

  Депозит 30+
  Стандарт

  BGN

  0.01

  0,03%

  0,06%

  0,12%

  Депозит 30+
  Стандарт

  EUR

  0.01

  0,02%

  0,05%

  0,10%

  Депозит 30+
  Стандарт

  USD

  0.01

  0,30%

  0,40%

  0,45%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонощния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас

  Тук можете да изчислите сумата по Вашия депозит:

  Моля въведете период измежду: 3  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  0 BGN - 40000 BGN
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва