En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Депозит “Аз Избирам” - 6 месеца

 • С депозит "Аз Избирам" вие избирате кога да получавате лихвата от вашите спестявания и разполагате с допълнителен доход за всички ваши потребности. 

  ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

  Изплащане на лихвата: По ваше желание и в зависимост от вашите нужди, може да изберете една от следните опции:

  Опция 1

  •  всеки месец
  •  всеки 3-месеца
  •  на падеж (края на 6-тия месец)

  Опция 2

  •  без да чакате, при поискване от ваша страна (но не повече от 2 пъти месечно)

  Във всеки един момент, когато имате нужда от допълнителни средства за покриване на непредвидени разходи, посетете най-близкия до вас клон на Банка Пиреос и изтеглете натрупаната от вашите спестявания лихва.

  ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Срок: 6 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Минимална сума за откриване: 3 000 BGN / 1 500 EUR/USD

  Довнасяне/теглене:

  •  довнасяне на суми по депозита - само на падеж (края на 6-тия месец)
  •  теглене на суми от депозита - само на падеж (края на 6-тия месец)

  Предсрочно прекратяване: депозитът се олихвява с годишен лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на тегленето, за периода от датата на откриване /при депозитни продукти без автоматично подновяване/ или от датата на последния падеж /при депозитни продукти с автоматично подновяване/ до датата на предсрочното теглене и депозитът се закрива, като изплатените до момента лихви се прихващат от главницата на депозита.

  Подновяване: на падеж, главницата и неизплатената към момента лихва се превеждат по сметка на клиента.

  Лихвени проценти:

  Валута

  Минимална сума

  Годишен лихвен процент

  BGN

  3 000

  0,06%

  EUR

  1 500

  0,05%

  USD

  1 500

  0,45%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 6  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  3000 BGN +
  месеца
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва