En

Депозит Пиреос 30+ Златен

 • Характеристики 

  Депозит 30+ е срочен депозит с нарастваща лихва за 3 периода по 3 месеца

  Валута: BGN, EUR, USD

  Висока доходност в зависимост от времето на престой на средствата: нарастващ лихвен процент за всеки 3-месечен период. В зависимост от времето на престой на средствата 

  Гъвкавост: възможност за еднократно теглене до 30% от сумата на депозита, за всеки 3-месечен период

  Довнасяне: само в рамките на първия 3-месечен период

  Подновяване: след изтичане на третия период /края на 9-ти месец/, депозита се подновява автоматично в стандартен 3-месечен депозит. 

  Изплащане на лихвата: лихвата се изплаща по сметка или се капитализира в края на всеки 3-месечен период 

  Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с 0.05%

  Продукт

  Валута

  Минимална сума

  Годишен лихвен процент

  1-ви период

  2-ри период

  3-ти период

  Депозит 30+
  Златен

  BGN

  40 000.01

  0.27%

  0.37%

  0.57%

  Депозит 30+
  Златен

  EUR

  20 000.01

  0.17%

  0.33%

  0.53%

  Депозит 30+
  Златен

  USD

  20 000.01

  0.17%

  0.33%

  0.53%

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонощния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Тук може да изчислите сумата по вашия депозит.

  Моля въведете период измежду: 3  
  BGN
  Моля въведете сума в съответните граници.
  40000.01 BGN +
  1-ви период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  2-ри период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  3-ти период
  Лихвен процент
  Лихва за периода
  Сума на депозита

  Обща лихва