En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Документ с информация за таксите по Наредба № 3 на БНБ

Настоящите Документи с информация за таксите се отнасят само за съответната платежна сметка/пакет към нея и включената комбинация от продукти и услуги.

Моля, ако посочената комбинация не отговаря на Вашите предпочитания, поискайте от наш служител в удобен за Вас клон или от Центъра за контакт с клиенти на телефон 0 700 12 002 /  customerservice@piraeusbank.bg, Документ с информация за таксите, съответстващ на Вашите критерии.

Пакет Заплата със сметка Заплата в лева и Debit Mastercard или Mastercard – Unicef

Пакет Плюс с разплащателна сметка в лева и Debit Mastercard или Mastercard – Unicef

Пакет Стандарт с разплащателна сметка в лева и Debit Mastercard или Mastercard – Unicef

Платежна сметка за основни операции в лева с Debit Mastercard или Mastercard - Unicef

Разплащателна сметка в евро

Разплащателна сметка в лева с Debit Mastercard или Mastercard – Unicef

Речник на стандартизираните термини

Сметка Автономия в лева

Спестовна сметка 13та Пенсия в лева с Debit Mastercard или Mastercard – Unicef

Спестовна сметка в лева