En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Платежна Сметка за основни операции

Предназначение                                                                                      

Платежна сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната безплатно или срещу приемливи такси.

По платежна сметка за основни операции може да се извърши неограничен брой платежни операции.

Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги.

Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или друга банка на територията на страната.

Платежна сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването й и след подписването на договор.

Такси

Банка Пиреос България начислява такси за услугите по платежна сметка за основни операции, както следва:

УСЛУГИ

ТАКСИ

Откриване на сметка

Откриване на сметка в офис на банката

1,78 лв.

Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1,20 лв.

Обслужване на сметка

Обслужване на сметка в офис на банката (месечно)

1,90 лв.

Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката (месечно)

0,40 лв.

Закриване на сметка

Закриване на сметка в офис на банката до 6 месеца от датата на откриване

0,50 лв.

Внасяне на средства по сметка

Внасяне на средства по сметка в офис на банката

До 4600,00 лв. –  Без такса

Над 4600,00 лв. – 0,03% върху цялата сума, мин. 3,00 лв., макс. 195,00 лв.

Теглене на пари в брой от сметка

На каса в офис на банката

0 до 2000,00 лв. – 0,08% върху сумата, мин. 0,80 лв.

Над 2000,00 лв. – 0,4% върху цялата сума, макс. 800,00 лв

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0,19 лв.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка

0,88 лв.

Плащане по директен дебит

Към сметка при същата банка

0,90 лв.

Към сметка при друга банка

2,10 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0,00 лв.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

0,00 лв.

Кредитен превод, включително към платежна сметка на бюджета

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0,90 лв.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0,30 лв.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2,10 лв.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

0,90 лв.

Периодичен превод

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

Не се предлага

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

Не се предлага

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

Не се предлага

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

Не се предлага

Допълнителни услуги и такси

Месечна такса за дебитна карта

1.00лв

За всички други услуги и операции, извършвани чрез платежна сметка за основни операции, които не са посочени в настоящата брошура, се прилагат таксите и комисионите съгласно съответните раздели от Тарифата на Банка Пиреос България.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.