En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос Детство

ПИРЕОС ДЕТСТВО е детски спестовен влог, който се открива на името на деца и младежи, ненавършили пълнолетие (18 г.). Депозитът е без стандартни срокове, а лихвеният процент по него нараства прогресивно, в зависимост от реалния престой на средствата в банката. Не е нужно да определяте размера на влога предварително, защото имате възможност да довнасяте суми по него по всяко време. При закриване на депозита получавате цялата натрупана до момента лихва.

Срок: Без стандартни срокове

Валута: BGN, EUR, USD

Титуляри: лица, ненавършили пълнолетие (18 г.)

Минимална сума: Няма

Изплащане на лихвата: При закриване на депозита капитализиране на лихвата в края на всяка пълна година

Довнасяне на суми: По всяко време.

Валута

Годишен лихвен процент за всяка година

1

2

3

4

5

след 5-та

BGN

0,15%

0,30%

0,45%

0,60%

0,70%

0,70%

EUR

0,10%

0,20%

0,35%

0,50%

0,60%

0,60%

USD

0,15%

0,30%

0,45%

0,60%

0,70%

0,70%