En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Спестовна Сметка Пиреос 13та Пенсия

За всички пенсионери, които желаят да получават своята пенсия за осигурителен стаж и възраст по сметка в Банката, ние разработихме специален продукт - Спестовна сметка Пиреос 13та пенсия!

Със спестовна сметка Пиреос 13та пенсия получавате още:

  • добра доходност по сметката
  • автоматично уведомление до НОИ за новата ви сметка
  • безплатна дебитна карта Visa Electron или Безконтактна карта Debit MasterCard без такси за поддържане и транзакции, за да сте спокойни, че парите Ви са близо до вас
  • възможност за овърдрафт, за да разполагате с допълнителни средства
  • преференциални условия по такси при входящ превод на пенсия в чужда валута

Валута

Спестовна сметка "Пиреос 13та пенсия" се открива в лева.

Срок 

Спестовна сметка "Пиреос 13та пенсия" е безсрочен продукт.

Минимална сума 

Без изискване за минимална сума за откриване

Лихвен процент 

Спестовна сметка "Пиреос 13та пенсия" се олихвява с 0.05% годишен лихвен процент.

Изплащане на лихвата

Начислената лихва се изплаща всеки календарен месец като се капитализира.

Теглене / довнасяне

  • теглене и довнасяне без ограничения;
  • разпореждане със сумите по сметката се извършва до размера на наличния по сметката остатък.

Такси

Всички изрично неупоменати такси са съгласно Тарифата на Банката.

За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонощния информационен център 0 700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg  като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.