En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Проект „С Банка Пиреос до ключ“

 • Харесвате различни проекти за строителство и интериорен дизайн, но нито един не съответства изцяло на Вашия вкус? Имате идеи, но не знаете как да ги оптимизирате и осъществите? За Ваше улеснение Банка Пиреос заедно със своите партньори разработи проекта „С Банка Пиреос до ключ“, с помощта на който всички услуги са по-достъпни за Вас – финансиране, проектиране, строителство, съдействие при издаване на документи.

  Обхват на Проекта:

  Проектът включва пакет от услуги – финансиране изграждането на еднофамилно жилище от Банка Пиреос чрез ипотечен кредит за строителство, проектантски услуги от „Дикански и партньори“ ЕООД и строително – ремонтни дейности от „Алек Строй АН“ ЕООД. В допълнение получавате бонус пакет безплатни услуги от „Алек Строй АН“ ЕООД и „Дикански и партньори“ ЕООД

  Финансиране по проект „С Банка Пиреос до ключ“:

  • Финансиране до 80% от стойността на проекта и до 80% от пазарната оценка на имота, служещ за обезпечение
  • Срок за погасяване на кредита – до 35 години
  • Усвояване на траншове. Етапите на финансиране са индивидуално съобразени с етапите на строителство
  • Погасяване на равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница и дължима лихва)
  • За обезпечаване на кредита: първа по ред ипотека върху парцела и правото на строеж и/или ипотека върху друг недвижим имот
  • Без такса за разглеждане на документи. Всички останали ценови параметри по кредита съгласно актуалните условия на Банката към момента на кандидатстване
  • Възможност за допълнителен лимит под формата на потребителски кредит или кредитна карта
  • Кредитите се отпускат при спазване условията и правилата за кредитиране на физически лица

  Представяне на Партньорите по Проекта:

  • „Алек Строй АН“ ЕООД е фирма, използваща най-съвременни технологии и строителни продукти с доказано качество. Дружеството е специализирано в изграждането на хотели, офиси, административни, обществени и жилищни сгради, като изпълнява обекти „до ключ“, като също така осъществява и отделни етапи от строителния процес.
  • От 25 години насам „Дикански и партньори“ е едно от успешните студиа в сферата на съвременната архитектура и цялостен дизайн в България. Дейността на фирмата в цялата страна включва проекти от еднофамилни къщи и жилищни комплекси, интериори и корпоративен дизайн, административни сгради и банкови офиси, хотели, курортни и спортни комплекси, здравни заведения, до сгради паметници на културата. Студиото има изградена отлична репутация на територията на цяла България с над 300 проекта с разгъната застроена площ 345 000 кв. м, от които 45 000 кв. м жилищни сгради.

  За повече информация, посетете най – близкия клон на Банката или се свържете с нас на имейл: Sales@Piraeusbank.bg

   

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредит, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредит. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредита. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредит.

   

  0 0 0 0 credit

 

Параметри по искания кредит


Максималният размер на кредита не може да надвишава 90% от сумата на депозита.
Мин. 6 мес / Макс. 36 мес

Данни за кредитоискателя

(попълва се само на кирилица)

(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
(вкл. лизинг, стокови кредити, кредитни карти)
   
Моля въведете сума в граници: Моля въведете сума по-малка от:
лв.
Моля въведете срока в граници: Моля въведете срок по-малък от:

или

Моля въведете числова вноска.
лв.
Промоционален период
Промоционална лихва
Промоционална месечна вноска
Оставащ период
Лихвен процент
Месечна вноска
Общи дължими лихви
Общи дължими такси

Изчисленията в калкулатора са с информативен характер и не обвързват банката с резултатите от изчисленията.
ProductChoice