En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

С NN на път и у дома

Застраховка „С NN на път и у дома“ се предлага в партньорство с Ен Ен България специално за всички индивидуални клиенти, които имат разплащателна или спестовна сметка, открита в Банка Пиреос България.

Предимства на застраховката:

 • Застраховката е валидна 365 дни в годината, 24 часа в денонощието, вкъщи, на път и на работа.
 • Финансова помощ при претърпян инцидент и възникнали неочаквани разходи за лечение и възстановяване, както и подкрепа на близките при загуба на живот.
 • Широко териториално покритие, включващо България, Европейското икономическо пространство и целия свят за различните рискове*
 • Изключително изгодно съотношение между цена и застрахователна защита.
 • Допълнително финансово обезщетение при събитие вследствие на ПТП
 • Автоматично плащане на застрахователната премия от сметката на клиента в банката
 • Възможност за заплащане на премията на месечни вноски, което няма да натовари бюджета

Условия на застраховката:

 • Срок на продукта – една година с възможност за автоматично подновяване за още една година;
 • Застраховани лица – клиенти на банката, притежаващи разплащателна или спестовна сметка, на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на застраховката;
 • Валута – застраховката се сключва в лева;
 • Застрахователни покрития и застрахователна премия:

Периодичност на плащане

Размер на застр.премия

Застр. сума при смърт
в следствие на (1) Злополука/ (2) ПТП

Застр. сума (3) Фрактура

Застр. сума 
(4) Хирургия

Годишно

75.00 лв.

30 000 лв. / 50 000 лв.

% от 4 000 лв.

% от 8 000 лв.

Месечно

6.50 лв.

30 000 лв. / 50 000 лв.

% от 4 000 лв.

% от 8 000 лв.

*Териториално покритие – Застрахователни покрития (1) и (2) Цял свят вкл. България (3) и (4) България и страните от Европейското икономическо пространство
 • Застраховката може да бъде сключена във всеки клон на Банка Пиреос България.
 • Документи, свързани със застраховката:
  • Застрахователен сертификат
  • Общи условия  
  • Копие от Преводно нареждане за директен дебит