En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Помощ при пътуване и злополука за картодържатели

Застраховка „Помощ при пътуване и злополука в чужбина на притежателите на банкови карти“ се предоставя в партньорство с Дженерали Застраховане АД като бонус на притежателите на кредитни карти от Банка Пиреос България, които заплащат месечна/годишна такса за обслужване на кредитна си карта.

Предимства на застраховката:

 • Международно покритие за неограничен брой пътувания в чужбина;
 • Над 20 покрития, валидни на територията на целия свят (без България или територията на страната на постоянно пребиваване);
 • Безплатна защита, представляваща бонус към банкова кредитна карта с годишна / месечна такса за обслужване;
 • Осигурен асистанс и съдействие при събитие 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • Високо качество на обслужването от световен лидер в областта на асистанс услугите – EUROP ASSISTANCE;
 • Гарантирана фиксирана сума в случай на загуба на живот от злополука;
 • Погасяване на задълженията по застрахована кредитна карта при загуба на живот на картодържателя;
 • Покрива възстановяване на разходи в случай на кражба на чанта, ключове и лични документи, откраднати заедно с банковата карта;
 • Банката се грижи за автоматично подновяване на застрахователното покритие и плащането на застрахователната премия към Застрахователя.

Застрахователни параметри:

 • Срок и период на застраховката – една година, подновява се автоматично от Банката, но за не повече от датата на изтичане на валидността на картата;
 • Активиране на индивидуалното застрахователно покритие - чрез закупуване през периода на застраховката на туристически пакет или част от него или друга услуга, свързана с конкретно пътуване, посредством застрахованата карта на територията на Република България или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването;
 • Покритието в чужбина важи за неограничен брой пътувания в рамките на периода на застраховката (365 дни), като срокът на всяко отделно пътуване не може да бъде по-дълъг от 90 дни, считано от датата на напускане на българските териториални граници;
 • Застраховани лица – български и чуждестранни граждани, постоянно или временно пребиваващи клиенти на банката, притежаващи кредитна карта с такса за обслужване, на възраст между 18 и 75 навършени години към началото на застраховката;
 • Валута – застраховката се сключва в евро;
 • Териториално покритие – Цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно или временно местоживеене на чуждестранните граждани;
 • Документи, свързани със застраховката:
  • Застрахователен сертификат
  • Общи условия
  • Брошура