En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пиреос пакет Заплата

 • В търсене на най-добрата комбинация от продукти, с която да гарантираме удобство, гъвкавост и изгода за клиентите, създадохме ПИРЕОС ПАКЕТ ЗАПЛАТА, съчетание от:

  Печелившо попадение

  Спестовна сметка Заплата в лева - бонус към вашата заплата:

  • Добра доходност 
  • Без такса за откриване, поддържане и закриване на сметката 
  • Възможност за обслужване на кредит или овърдрафт

  Безплатна международна дебитна карта - Visa Electron или безконтактна Debit MasterCard - универсално средство за разплащане:

  • Без такси за поддържане
  • Без транзакционни такси независимо от броя на транзакциите 
  • 24 часа достъп до средствата по сметка 
  • Лесно, удобно и сигурно заплащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина
  • Безплатни SMS известия за извършени транзакции с дебитната карта

  Интернет Банкиране на Банка Пиреос - многоканална платформа за електронно банкиране:

  • Без такса за еднократна парола (SMS extra PIN), който осигурява максимални условия за сигурност
  • Управление на средствата свободно, по всяко време и от всяка точка на света
  • Имате информация за текущ баланс и транзакции в реално време, по всички продукти ползвани в Банка Пиреос - сметки, депозити, кредити, кредитни карти
  • Погашения по кредитна карта от Банка Пиреос напълно безплатно
  • Безкасови преводи между собствени сметки, плащане на контрагенти, нареждане на плащания към бюджета, периодични плащания и други
  • Опазване на околната среда и грижа за природата

  Комунални плащания - една услуга с много възможности:

  • Безплатно извършване на неограничен брой плащания месечно
  • Удобен и сигурен начин за плащане на комунални разходи 
  • Плащане на сметки към повече от 270 доставчици на услуги: ток, парно, вода, кабелна и цифрова телевизия, телефон, интернет 
  • SMS или e-mail известия за статуса на заявените плащания

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Основните такси:

  •  Пиреос пакет заплата – месечна такса 3.79 лв.

  Всички такси и комисиони неупоменати в настоящото описание на ПИРЕОС ПАКЕТ ЗАПЛАТА, са съгласно Тарифата на Банката.

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card