En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Пакет „С Банка Пиреос на борда“

 • Богата комбинация от продукти, специално за Вас, клиенти упражняващи морски професии. Получавате множество услуги на една пакетна цена и при преференциални условия, като имате възможност за допълнителни отстъпки и  по кредитни продукти на Банка Пиреос.

  Разплащателна сметка в лева

  •         Без такси за откриване и поддържане
  •         Съвместна или индивидуална
  •         Възможност за обслужване на кредит или овърдрафт

  Допълнителна разплащателна сметка в чужда валута

  •         Без такси за откриване и поддържане
  •         За разплащания в долари, евро или друга валута според вашите потребности

  Входящи преводи в чуждестранна валута

  •         Без такси за входящи валутни преводи по сметка за получаване на трудови или приравнени на тях възнаграждения

  Добре развитата мрежа от банки кореспонденти, ви дава възможност да получавате плащания от всяко кътче на планетата бързо и качествено.

  Безконтактна международна дебитна карта Debit MasterCard

  •         Без такса за откриване и поддържане на картата
  •         Безплатно теглене на пари от всички банкомати в България
  •         50% отстъпка от тарифата при теглене от банкомат в чужбина
  •         Без такса при плащане на стоки и услуги на ПОС-терминал, в страната и чужбина
  •         Една допълнителна дебитна карта без такси за откриване, поддържане, теглене на пари от всички банкомати в страната и плащане на стоки и услуги

  С дебитната си карта получавате още:

  •         24 часа достъп до средствата по сметка
  •         SMS известия за извършени трансакции с дебитната карта

  Winbank – интернет и мобилно банкиране

  •         Сигурно и удобно управление на средствата, по всяко време и от всяка точка на света
  •         Информация за текущ баланс и транзакции в реално време, по всички продукти ползвани в Банка Пиреос
  •         Погашения по кредитна карта от Банка Пиреос напълно безплатно
  •         Безкасови преводи между собствени сметки, плащане на контрагенти, нареждане на плащания към бюджета, периодични плащания и други

  Pay portal – платежни услуги през системата за електронно банкиране WINBANK

  •         Без такси за извършване на комунални плащания  - заплащане на пълния спектър от битови сметки към повече от 270 доставчика от цялата страна;

  От Pay portal имате възможност за плащане и на местни данъци и такси, както и за подаване на онлайн заявки за продукти и услуги.

  За да разберете повече за този продукт, може да се обадите на Денонoщния информационен център 0700 12 002 или да ни изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от нас.

  Такси и комисионни

  • Пакет „С Банка Пиреос на борда“– месечна такса 15.00 лв.

  Всички такси и комисиони неупоменати в настоящото описание на Пакет „С Банка Пиреос на борда“, са съгласно Тарифата на Банката.

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card