En

Комунални плащания

 • Една услуга с много възможности

  Основните неща:

  Спечелете време и си осигурете комфорт с Банка Пиреос. Услугата Комунални плащания извършва автоматично плащане на Вашите комунални разходи за домакинството и бизнеса.

  С услугата Комунални плащания имате възможност да:

  • Извършвате плащане на сметки към над 80 доставчици на услуги: ток, парно, вода, кабелна и цифрова телевизия, телефон, интернет и др.
  • Заявите плащане от дебитна карта, кредитна карта, разплащателна или спестовна сметка в лева
  • Бъдете известявани чрез SMS или e-mail за статуса на заявените плащания
  • Определите максимален лимит, до който плащанията Ви да се извършват автоматично

  Предимства:

  Услугата "Комунални плащания" Ви осигурява:

  • Удобен и лесен начин за плащане на периодични задължения;
  • Добра организация и планиране на времето, без риск за забавяне или пропускане на плащане;
  • Сигурност и контрол на плащанията;

  Неща, които е добре да знаете:

  • Можете да се регистрирате само с едно посещение в избран от Вас клон на Банка Пиреос
  • Единственото, което е необходимо да предоставите, са последни фактури за плащане към съответния доставчик
  • Може да регистрирате повече от една карта, от която да се извършват плащанията
  • Може да регистрирате повече от един абонат към даден оператор
  • По всяко време може да актуализирате регистрираните данни

  Основните такси:

  • Регистрация за ползване на услугата  - 2 лв.
  • Такса за всяко плащане: 

  -       от разплащателна/спестовна сметка - 0.25 лв.

  -       от дебитна карта  Maestro - 0.25 лв.

  -       от кредитна карта - 0.50 лв.

  Забележка: Цената на всеки SMS/e-mail за известяване във връзка с комунални плащания е съгласно тарифата на оператора на услугата.

   

   

   

   

  Посредством кратката форма, може да получите предварително решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта, базирано на основна информация, относно вашето семейно положение, трудово и финансово състояние. Настоящата форма, както и предварителното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта. За да бъде изготвен цялостен анализ на Вашата кредитоспособност и да получите окончателно решение следва да попълните Пълна форма или да посетите клон на Банка Пиреос, където да предоставите допълнителни документи и информация.

  Посредством пълната форма за кандидатстване, може да получите окончателно решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. На база предоставената информация ще бъде изготвен анализ на Вашата кредитоспособност и взето решение за предоставяне на кредитна/дебитна карта. В случай на одобрение, ще ви бъдат изискани документи за дохода, за предоставеното обезпечение (в зависимост от типа на продукта), както и други документи по преценка на Банката. Настоящата форма, както и представеното решение не ангажират нито Вас, нито Банката с договор за кредитна/дебитна карта.

   

  card