En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Кредитен рейтинг

Българска Агенция за Кредитен Рейтинг публикува на своята страница мониторинг на кредитния рейтинг на Банка Пиреос България

Агенция Дългосрочен Краткосрочен

 Перспектива

 Последно обновяване

БАКР

 BB

B

Стабилна

27.07.2012


Пълният доклад на БАКР може да бъде намерен тук.