En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Социално-отговорна политика

Ние, в Банка Пиреос вярваме, че доброто обслужване на клиентите, загрижеността за служителите, коректните отношения с партньорите и грижата за околната среда са от изключително значение за всеки бизнес. Корпоративната социална отговорност не е еднократен акт, а процес, в който бизнесът демонстрира своето отношение към обществото и околната среда и допринася за тяхното развитие и опазване. Затова Банка Пиреос България, като част от финансова Група Пиреос, продължава инициативата на Групата за социално отговорна банка с грижа за опазване на околната среда.