En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Проект Зелено банкиране

Банка Пиреос разработи нова програма, наречена "Зелено Банкиране" (Green Banking) - част от концепцията за социално отговорна политика в подкрепа на Зеления бизнес. 
Стартът е даден в Гърция, където се заделят значителни средства за финансирането на индивидуални клиенти и фирми в областта на опазването на околната среда. 

Чрез програмата "Зелено банкиране" Банка Пиреос си поставя две основни цели: да подобри политиката си за опазване на околната среда и да разпространи тази идея в бизнес средите и сред индивидуалните потребители.

Инициативата в България започва с проекта за намаляване на използваната хартия, както от Банката, така и от нейните клиенти, с призив за отговорна употреба на изчерпващи се източници и суровини, рециклиране и повторна употреба на материали. 

Началните стъпки Банката предприема като преустановява отпечатването на хартия на извлеченията за извършени транзакции по сметки.

Банка Пиреос България ще продължи да изпраща извлечения за транзакциите на своите клиенти в електронен вариант, като за всяка заявена сметка ще се получава отделен файл. За по-голяма сигурност на данните, файловете са защитени с парола, която се генерира автоматично или се посочва от клиента при регистриране на услугата. Извлечението е подписано и с електронен подпис от Банката.

Използването на winbank също улеснява нашите клиенти и дава информация за състоянието на сметки, депозити, кредити и кредитни карти в удобно време, без да се налага посещение на банковите офиси.

Какво трябва да направите?

Ако желаете да получавате информация за движението по Вашата сметка в електронен вариант, трябва да посетите най-близкия до Вас клон на Банка Пиреос в цялата страна. 
На посочен от Вас e-mail адрес, ще получавате Вашето извлечение в електронен вариант, генерирано в pdf формат. 
За Ваше улеснение може да заявите ползването на услугата и през системата за електронно банкиране winbank.

Допълнителни удобства

  • Можете да заявите услугата за получаване на електронно извлечение по една, по няколко или по всички свои сметки. За всяка сметка се изпраща отделен файл с извлечение.
  • Можете да получавате електронни извлечения за всяка Ваша сметка на отделен e-mail адрес.
  • Можете да заявите дали файлът с извлечението да бъде защитен с парола или не.

Банка Пиреос препоръчва използването на парола с цел защита на Вашата сигурност. Паролата за отваряне на файла с извлечението се генерира служебно или се посочва от Вас при регистриране на услугата. Паролата се изпраща на посочен от Вас e-mail адрес, на който ще се получава извлечението. 

Можете да смените паролата си, като заявите това желание във всеки клон на Банката.