En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Финансова Група Пиреос

Основана през 1916 година Банка Пиреос преминава през период, в който е държавна собственост (1975-1991), след което е приватизирана през декември 1991. От тогава банката непрекъснато се развива и увеличава своята големина и сфера на дейност. 

Към края на декември 2016г., активите на Финансова Група Пиреос възлизат на 81.5€ млрд. евро, на кредитите - € 49,7 млрд. евро и депозитите - 42,4 млрд. евро. Банка Пиреос е водеща банка на гръцкия банков пазар, с 31% пазарен дял на кредитите и 29% - на депозити. Финансова Група Пиреос осигурява 18 000 работни места в 8 страни, включително Гърция.

Наред с бързото си разрастване, Банка Пиреос направи и поредица от стратегически ходове с цел да засили присъствието си на гръцкия пазар. Като част от този процес през 1998г. банката поема дейностите на Chase Manhattan в Гърция, придобива Macedonia-Thrace Bank и специализираната банка Credit Lyonnais Hellas. В началото на 1999г. банка Пиреос придобива Xiosbank и поглъща дейностите на National Westminster Bank Plc в Гърция. През месец юни 2000г. банката обедини трите си търговски банки в Гърция ( банка Пиреос, Macedonia-Thrace Bank и Xiosbank), създавайки една от трите най-големи части банки в Гърция. 

В началото на 2002г. Банка Пиреос придобива Hellenic Industrial Development Bank (ETBAbank). Също така в началото на 2002г. банка Пиреос и финансовата група ING подписват споразумение за стратегически съюз на гръцкия пазар, което е фокусирано върху животозастраховането, което от октомври 2007г. е подновено за още 10 години. 
През 2005г., прилагайки стратегията си за разширяване в Югоизточна Европа и на източно средиземноморските пазари, финансова група Пиреос подписва договор за придобиване на Евробанк (преименувана на Банка Пиреос България). По този начин банката затвърждава своите позиции на българския пазар. Окончателното сливане на клоновете на Банка Пиреос в България с клоновете на Евробанк е извършено през март 2006г. В същото време групата навлиза и на сръбския пазар, закупувайки Atlas Bank ( преименувана на Банка Пиреос АД- Белград) и на египетския пазар с придобиването на Egyptian Commercial Bank ( преименувана на Банка Пиреос -Египет). 

През 2007г. Финансова Група Пиреос навлиза и на украинския пазар чрез придобиването на 99.6% от капитала на International Commerce Bank (преименувана на Банка Пиреос ICB) и също в Кипър (Пиреос Банк Кипър) получава одобрение да оперира като банкова институция от Arab Bank Cypriot network. 

В края на юли 2012г. Банка Пиреос придобива здравата част от Agricultural Bank (избрани активи и пасиви) като по този начин печели водещи позиции в банковите операции на гръцкия пазар. Три месеца по-късно банката подписа споразумение със Societe Generale за придобиване на общ дял (99%) от Geniki Bank.През март 2013 Банка Пиреос придобива гръцките банкови операции на Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank и Hellenic Bank. През април 2013г. Банка Пиреос придобива Millennium Bank Гърция. Тези сделки включват важни стъпки за преструктуриране на гръцката банкова система, в която Банка Пиреос участва от самото начало като основен стълб.

Финансова Група Пиреос ръководи група от компании, които обхващат всички финансови и банкови дейности на гръцкия пазар (универсална банка) и притежава изключително ноу-хау в областта на малките и средни предприятия, селското стопанство, банкиране на дребно, лизинг, стокови пазари и инвестиционно банкиране.

В края на декември 2016г. Финансова група Пиреос има международно присъствие, включващо 261 клона фокусирани върху Югоизточна Европа и на Източното Средиземноморие. На практика групата присъства в Албания - чрез Tirana Bank, притежаваща 39 клона, в Румъния - чрез Банка Пиреос Румъния със 101 клона, в България - чрез Банка Пиреос България с 75 клона, в Сърбия - чрез Банка Пиреос Белград с 26 клона , в Украйна - с 18 клона, в Лондон с клон на Банка Пиреос и във Франкфурт с клон в резултат от придобиването на ATEbank.

Основните стратегически цели на финансова Група Пиреос са: запазване на ликвидността, капиталовата адекватност и качеството на активите, както и постигане на висока ефективност чрез ограничаване на оперативните разходи. Банка и Пиреос ще продължи да се фокусира върху малките и средни предприятия, селскостопанския сектор и банковите услиги за физически лица, където вече има солиден опит. 

Финансова Група Пиреос, комбинирайки бизнес развитие и социална отговорност, периодично подкрепя своите връзки със социални партньори чрез различни действия, като особено внимание се отдава на защитата на околната среда. Банка Пиреос осъзнава че енергийните запаси не са неизчерпаеми и трябва да се използват отговорно. Приноса на банката в защита на околната среда има две измерения. Вътрешното измерение, което се свързва с усилията на Банката да намали своите оперативни влияния върху природата, и външното измерение, което се състои в усилията на банката да увеличи усещането за отговорност на своите клиенти към околната среда, както и да промотира инвестиции, които са благоприятни за природата. Банка Пиреос има значително присъствие в зоната на Зеленото банкиране чрез продукти които поддържат спестяването на енергия, хабене на ресурси, зелен транспорт, органични ферми, екотуризъм-агритуризъм и зелени химични продукти.