En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Предстоящи промени в тарифата, лихвения бюлетин и Общи условия на Банката

15.08.2019 Съобщение за предстоящи промени по депозитни продукти за юридически лица в сила от 15.10.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 15.10.2019 г. влизат в сила нови условия по следните депозитни продукти за юридически лица, които може да видите тук.

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 15.08.2019 г.

08.08.2019 Съобщение - промяна Общи условия за ползване на услугата за електронно банкиране „winbank” от 14.09.2019г.

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 14.09.2019 г. влизат в сила нови Общи условия за ползване на услугата за електронно банкиране „winbank”:

Тук можете да се запознаете с общите условия, актуални от 14.09.2019 г.

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 08.08.2019 г.

07.08.2019 Съобщение - промяна в условията по Депозитна Програма Пиреос Кеш Мениджър в сила от 10.10.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 10.10.2019 г. влизат в сила нови условия по следния депозитен продукт:

 • Депозитна Програма Пиреос Кеш Мениджър

От 10.10.2019г. се преустановява подновяването на съществуващите Седмичен срочен депозит Пиреос Кеш Мениджър, включени в Депозитна Програма Пиреос Кеш Мениджър. На падежа, на и след 10.10.2019 г. главницата и неизплатената към тази дата лихва се превеждат по обслужващата спестовна сметка Пиреос Кеш Мениджър.

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 06.08.2019 г.

01.08.2019 Съобщение за промяна в Тарифата на Банка Пиреос България АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви че считано от 02.09.2019 г., Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони както следва тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД                                            Дата: 01.08.2019 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

 Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 02.09.2019 г.

08.05.2019 Съобщение - въвеждане на такси по Дебитни Карти и сметка Пиреос Феър Плей

Уважаеми клиенти,

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 08.07.2019 г. се въвеждат такси при следните продукти и услуги:

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 08.05.2019 г.

06.03.2019 Съобщение за промяна на лихви по сметки в сила от 08.05.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 08.05.2019 г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД, по следните платежни сметки за физически лица:

 • Лихвени проценти по Миграционни сметки на служители на компании, обслужвани от ING. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки.

Годишен лихвен процент

BGN

EUR

USD

0,00%

0,00%

0,00%

 •  Лихвени проценти по Спестовни сметки – мигрирали. Промените касаят всички съществуващи сметки.

Годишен лихвен процент

BGN

EUR

USD

0,00%

0,00%

0,00%

 В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще упражните правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 07.03.2019 г.

03.12.2019 Съобщение - промяна в условията по спестовна сметка “Детство-книжка” в сила от 04.02.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 04.02.2019 г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД по спестовна сметка “Детство-книжка” – продукт, спрян от продажба. Промените касаят всички съществуващи сметки.

ПИРЕОС ДЕТСТВО - КНИЖКА

Валута

Годишен лихвен процент за всяка година

BGN

0,02%

EUR

0,02%

USD

0,02%

                                                                               

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 03.12.2018 г.

С уважение,

Ръководството на Банка Пиреос България АД     

21.11.2018 Съобщение за промяна на Общите Условия на кредитни карти на Банка Пиреос Българиа АД

Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 21.11.2018 г. Управителният съвет на „Банка Пиреос България“ АД взе решение за промяна на Условията към рамков договор на Банка Пиреос България АД за издаване и използване на международни кредитни карти. Промяната засяга раздел I, точка 2 и раздел II, точка 24б.

Посочените Условия са в сила за всички клиенти, притежатели на международни кредитни карти на „Банка Пиреос България АД” АД считано от 21.01.2019 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Условията към рамков договор на Банка Пиреос България АД за издаване и използване на международни кредитни карти, които са на разположение на електронния сайт на „Банка Пиреос България АД” АД  и всички офиси на Банката.

Тук може да се запознаете с пълния текст на Условията, актуални от 21.01.2019 г.

В качеството Ви на ползвател на международна кредитна карта, издадена от „Банка Пиреос България“ АД, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с „Банка Пиреос България“ АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към „Банка Пиреос България“ АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

За нас е привилегия, че сте част от семейството на „Банка Пиреос България“ АД!

С уважение,

Ръководството на Банка Пиреос България АД                                           

Дата: 21.11.2018 г.

1.10.2018 Съобщение за промяна в Тарифата на Банка Пиреос България АД

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 03.12.2018 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони както следва:

В частта Банкови карти

ДЕБИТНИ КАРТИ

Международна дебитна карта VISA Debit / VISA Electron

Издаване

Издаване на допълнителна карта към основната

3,00 лв.

Подновяване, преиздаване и закриване

Блокиране на карта по искане на клиента

Без такса

Промяна

на параметри или предварително зададени лимити по карта

3,00 лв.

Парични преводи чрез карта (към друг платежен инструмент, вкл. виртуални сметки)

0,50 лв.

Международни дебитни карти Debit Mastercard / Mastercard – Unicef

Издаване

Обикновено издаване на основна карта – до 10 работни дни

Без такса

Издаване на MicroTag карта /до 10 работни дни/

7,00 лв.

Незабавно издаване на MicroTag карта

20,00 лв.

Силиконова гривна по избор на клиента

6,00 лв.

Блокиран неснижаем минимум

по разплащателна  сметка

Съгласно т. 2.1.3.2

по спестовна сметка „Заплата”

Съгласно т. 2.1.3.2

Подновяване, преиздаване и закриване

Блокиране на карта по искане на клиента

Без такса

Плащане на стоки и услуги, вкл. комунални плащания

чрез физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,25 лв.

чрез ePay.bg

0,25 лв.

в интернет

0,15 лв.

Други

Известия за трансакция с картата:

 

 • за E-mail известие

Без такса

Международни дебитни карти Debit Mastercard – УНИЦЕФ – спрян от продажба

Издаване

Обикновено издаване на основна карта – до 10 работни дни

Без такса

Подновяване, преиздаване и закриване

Блокиране на карта по искане на клиента

Без такса

Плащане на стоки и услуги, вкл. комунални плащания

чрез физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,25 лв.

чрез ePay.bg

0,25 лв.

в интернет

0,15 лв.

Промяна

на параметри или предварително зададени лимити по карта

Без такса

Други

Известия за трансакции с картата

 

 • за E-mail известие

Без такса

Международни дебитни карти World Debit MasterCard

Издаване

Обикновено издаване на основна карта – до 10 работни дни

Без такса

Експресно издаване/преиздаване на карта и/или ПИН

Без такса

Подновяване, преиздаване и закриване

Блокиране на карта по искане на клиента

Без такса

Плащане на стоки и услуги, вкл. комунални плащания

чрез физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,25 лв.

чрез ePay.bg

0,25 лв.

в интернет

0,15 лв.

Справки

За наличност:

 

 • от АТМ на Банка Пиреос България

Без такса

 • от АТМ на друга банка в страната

Без такса

 • от АТМ в чужбина

Без такса

 • чрез приложение „Mobi-B“

Без такса

 • чрез интернет страница

Без такса

За последни 5 трансакции:

 

 • от АТМ на Банка Пиреос България

Без такса

 • от АТМ

Без такса

 • чрез приложение „Mobi-B“

Без такса

Други

Известия за трансакции с картата

 

 • за E-mail известие

Без такса

Доставка на карта/ПИН по куриер в чужбина до:

 

 • Гърция

41,67 лв. + ДДС

 • друга държава в Европа

66,67 лв. + ДДС

 • държава извън Европа

83,33 лв. + ДДС

Превод на сума по сметка чрез приложение „Mobi-B“

0,22 лв.

Международна дебитна карта за юридически лица - VISA Business Debit / Mastercard Business Debit / VISA Business Electron (спрян от продажба)

Издаване

Обикновено издаване на основна карта – до 10 работни дни

Без такса

Подновяване, преиздаване и закриване

Подновяване на карта при изтичане срока на валидност или преиздаване по указание на Банката

Без такса

Блокиране на карта по искане на клиента

Без такса

Промяна

на параметри или предварително зададени лимити по карта

3,00 лв.

Парични преводи чрез карта (към друг платежен инструмент, вкл. виртуални сметки)

0,50 лв.

 

КРЕДИТНИ КАРТИ

Международни кредитни карти Mastercard Standard/VISA Classic

Покупка на стоки и услуги, вкл. комунални услуги

чрез  физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,50 лв.

чрез ePay.bg

0,50 лв.

в интернет

0,15 лв.

Други

Получаване на сума по картата

1,0% от стойността на получената сума

Международни кредитни карти Mastercard Gold/VISA Gold

Издаване

Издаване на допълнителна карта към основната

Без такса

Покупка на стоки и услуги, вкл. комунални услуги

чрез физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,50 лв.

чрез ePay.bg

0,50 лв.

в интернет

0,15 лв.

Други

Получаване на сума по картата

1,0% от стойността на получената сума

Дарителски кредитни карти Пиреос - УНИЦЕФ

Подновяване, преиздаване, блокиране, деактивиране

Деактивиране на карта по искане на Клиента

Месечна такса

Покупка на стоки и услуги, вкл. комунални услуги

 

чрез физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,50 лв.

чрез ePay.bg

0,50 лв.

в интернет

0,15 лв.

Други

За допълнителните услуги, предлагани от Mastercard International

Съгласно тарифата на Mastercard International

Получаване на сума по картата

1,0% от стойността на получената сума

Международни кредитни карти VISA Business/Mastercard Business

Издаване

 

Обикновено издаване – до 10 работни дни

Без такса

Издаване на допълнителна карта към основната

Без такса

Покупка на стоки и услуги, вкл. комунални услуги

 

чрез физически ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,50 лв.

чрез ePay.bg

0,50 лв.

в интернет

0,15 лв.

Други

 

Получаване на сума по картата

1,0% от стойността на получената сума

Международни кредитни карти Mastercard World

Издаване

 

Издаване на допълнителна карта към основната

Без такса

Покупка на стоки и услуги, вкл. комунални услуги

 

чрез ПОС-терминал

Без такса

чрез АТМ

0,50 лв.

чрез ePay.bg

0,50 лв.

в интернет

0,15 лв.

Други

 

Получаване на сума по картата

1,0% от стойността на получената сума

Доставка на карта/ПИН по куриер в чужбина до:

 

 • Гърция

41,67 лв. + ДДС

 • друга държава в Европа

66,67 лв. + ДДС

 • държава извън Европа

83,33 лв. + ДДС

Годишен лихвен процент

 

 • За покупки

15,75%

 • За теглене на пари в брой

15,00%

 • За рефинансиране на задължения по
  кредитна карта, издадена в друга банка  

8,00% до изплащане на задължението

 

В частта Инвестиционно банкиране

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК)

Държавни ценни книжа (ДЦК) регистрирани в България

Съхранение и администриране на ДЦК регистрирани в България

Такса по договор за съхранение и администриране на ДЦК

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно)

Държавни ценни книжа (ДЦК) регистрирани извън България

Съхранение и администриране на ДЦК регистрирани извън България

Съхранение и администриране на ДЦК регистрирани в чужбина (по договор за сделки с фин. инструменти)

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно)

Такса по договор за съхранение и администриране на ФИ регистрирани в чужбина

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно) 

Чуждестранни дългови ценни книжа

Съхранение и администриране на чуждестранни дългови ЦК

Съхранение и администриране на чуждестранни дългови ЦК (по договор за сделки с фин. инструменти)

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно)

Такса по договор за съхранение и администриране на ФИ регистрирани в чужбина

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно) 

 

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА (КЦК)

Корпоративни ценни книжа (КЦК), регистрирани в България

Такса за репо сделка, сключена на БФБ

Съгласно тарифата на БФБ

Съхранение и администриране на ЦК

Такса по договор за съхранение и администриране на ФИ

0,10% годишно, мин. 75,00 лева (мин. 6,25 лв. платими месечно)

Съхранение и администриране на чуждестранни КЦК

Съхранение и администриране на чуждестранни КЦК (по договор за сделки с фин. инструменти)

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно)

Такса по договор за съхранение и администриране на чуждестранни КЦК по договор за съхранение на ФИ

0,10% годишно, мин. 75,00 лева* (мин. 6,25 лв. платими месечно) 

 

   От Ръководството на Банка Пиреос България АД                                            Дата: 01.10.2018 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

 Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 03.12.2018 г.

15.08.2018 Съобщение за промяна на лихви по сметки и депозити в сила от 16.10.2018

Уважаеми клиенти,

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 16.10.2018 г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически и юридически лица:

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Автономия” за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки.

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ”

Сума

BGN

Годишен лихвен процент

Сума

EUR

Годишен лихвен процент

USD

Годишен лихвен процент

до 10 000,00

0,01%

до 5 000,00

0,01%

0,02%

10 000,01 - 100 000,00

0,03%

5 000,01 - 50 000,00

0,02%

0,04%

над - 100 000,00

0,05%

над 50 000,00

0,03%

0,06%

                              

 • Лихвени проценти по спестовен влог за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки.

СПЕСТОВЕН ВЛОГ

Сума

Годишен лихвен процент

BGN

EUR

USD

CAD, GBP, DKK, CHF, NOK, RON, SEK, JPY

до  500,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

500,01 - 5 000,00

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

над  5 000,00

0,02%

0,02%

0,02%

0,00%

 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “13-та Пенсия” за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки.

СПЕСТОВНА СМЕТКА “13-ТА ПЕНСИЯ”

Валута

Годишен лихвен процент

BGN

0,05%

                                                                        

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Заплата” за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки.

СПЕСТОВНА СМЕТКА - ЗАПЛАТА

Валута

Сума

Годишен лихвен процент

BGN

до  1 000,00

0,03%

над 1 000,00

0,03% за сумата до 1 000,00 и 0,05% за горницата над 1 000,00

 

 • Лихвени проценти по картова сметка “Заплата” за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи сметки. 

КАРТОВА СМЕТКА ЗАПЛАТА

 

BGN

 

до  1 000,00

0,03%

над 1 000,00

0,03% за сумата до 1 000,00 и 0,05% за горницата над 1 000,00

 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка и седмичен депозит “Програма Пиреос Кеш Мениджър” за физически лица в сила от 16.10.2018г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки и депозити.

ПРОГРАМА ПИРЕОС КЕШ МЕНИДЖЪР – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

КОМБИНАЦИЯ ОТ СПЕСТОВНА СМЕТКА И СЕДМИЧЕН ДЕПОЗИТ

Продукт

Валута

Минимална сума

Годишен лихвен процент

СПЕСТОВНА СМЕТКА ПИРЕОС КЕШ МЕНИДЖЪР

BGN

250

0,01%

EUR

125

0,01%

USD

125

0,01%

СЕДМИЧЕН ДЕПОЗИТ ПИРЕОС КЕШ МЕНИДЖЪР

BGN

2 500

0,03%

EUR

1 250

0,02%

USD

1 250

0,04%

 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Детство” за физически лица в сила от 16.10.2018г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки и депозити.

ПИРЕОС ДЕТСТВО

Валута

Годишен лихвен процент за всяка година

1

2

3

4

5

след 5-та

BGN

0,15%

0,30%

0,45%

0,60%

0,70%

0,70%

EUR

0,10%

0,20%

0,35%

0,50%

0,60%

0,60%

USD

0,15%

0,30%

0,45%

0,60%

0,70%

0,70%

 

 • Лихвени проценти по Овърнайт Депозит Пиреос Кеш Мениджър - “Програма Пиреос Кеш Мениджър” за юридически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки и депозити.

ОВЪРНАЙТ ДЕПОЗИТ

Продукт

Валута

Минимална сума

Годишен лихвен процент

ОВЪРНАЙТ ДЕПОЗИТ ПИРЕОС КЕШ МЕНИДЖЪР

BGN

25 000

0,02%

EUR

12 500

0,01%

USD

12 500

0,01%

                                           

 • Лихвени проценти по Специални сметки за физически и юридически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити депозити.

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ

Вид Сметка

Валута

Сума

Годишен лихвен процент

ПИРЕОС ПАКЕТ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

 

BGN

до 50 000,00

0,03%

50 000,01 - 100 000,00

0,05%

над  100 000,00

0,07%

EUR

до 25 000,00

0,02%

25 000,01 - 50 000,00

0,04%

над  50 000,00

0,06%

СПЕЦИАЛНА СМЕТКА ГРАНТОВИ СХЕМИ НА ЕС

BGN/EUR

-

0,00%

 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Автономия +” за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи сметки.

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ+”

Сума

BGN

Годишен лихвен процент

Сума

EUR

Годишен лихвен процент

USD

Годишен лихвен процент

до 100 000,00

0,03%

до 50 000,00

0,02%

0,02%

над 100 000,00

0,05%

над 50 000,00

0,03%

0,03%

                                                                 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Пиреос Феър Плей” за физически лица в сила от 16.10.2018г. Промените касаят всички съществуващи сметки.

ПИРЕОС “ФЕЪР ПЛЕЙ”

Валута

Сума

Годишен лихвен процент за всяка година

1

2

3

4

след 4-та

BGN

до 40 000,00

ОЛП + 0,00%

ОЛП + 0,00%

ОЛП + 0,00%

ОЛП + 0,00%

Олихвява се като спестовен влог

BGN

над 40 000,00

ОЛП + 0,00%

ОЛП + 0,00%

ОЛП + 0,00%

ОЛП + 0,00%

EUR

до 20 000,00

БЛП + 0,00%

БЛП + 0,00%

БЛП + 0,00%

БЛП + 0,00%

EUR

над 20 000,00

БЛП + 0,00%

БЛП + 0,00%

БЛП + 0,00%

БЛП + 0,00%

   ОЛП - Плаващ лихвен процент за сметки в левове на Българска Народна Банка.

  БЛП - Базов лихвен процент за сметки в евро на Европейската Централна Банка.Фиксиран курс.

  Възприети от Банка Пиреос фиксирани стойности на ОЛП на БНБ от 23.02.2016 г. – 0,05%

  Възприети от Банка Пиреос фиксирани стойности на БЛП на ЕЦБ от 23.02.2016 г. – 0,05%       

                                                                                              

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Детство-книжка” за физически лица в сила от 16.10.2018 г. Промените касаят всички съществуващи сметки.

ПИРЕОС ДЕТСТВО - КНИЖКА

Валута

Годишен лихвен процент за всяка година

BGN

0,70%

EUR

0,60%

USD

0,70%

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

06.08.2018 Съобщение за промяна в Тарифата на Банка Пиреос България АД 

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 08.08.2018 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони, като за съществуващите клиенти към 08.08.2018 г., долупосочената комисиона влиза в сила на 08.10.2018 г.: 

В частта Услуги по сметки

2.1.6

Съхранение на парични средства на юридически лица

2.1.6.1

Комисиона за съхранение на парични средства

0,5% на годишна база, върху превишението над

3 000 000,00 лева или равностойност

 

Забележка: Начислява се месечно върху сумарното дневно превишение над посочения праг (равностойност в лева по фиксинг на БНБ) по всички клиентски платежни сметки и срочни депозити в лева и евро. За съществуващи клиенти към 08.08.2018 г., таксата влиза в сила, считано от 08.10.2018 г.

 

   От Ръководството на Банка Пиреос България АД                                               Дата: 06.08.2018 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

31.07.2018 Съобщение за промяна в Тарифата на Банка Пиреос България АД

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че при публикуването на Тарифата за такси и комисиони, влязла в сила от 12.03.2018 г., е допусната техническа/редакционна грешка в Раздел 7.3 „Банкови гаранции“. 

Техническата/редакционна грешка се изразява в изтрита забележка към комисионите за издаване на банкови гаранции – чл. 7.3.1 „Издадени банкови гаранции“ със следния текст:

„Забележка: Комисионите са дължими за неделимо тримесечие, събират се при издаването на банковата гаранция, от датата на издаване до крайната дата на валидност, като събраните комисиони не подлежат на връщане при намаляване на ангажимента на Банката или при анулиране/закриване преди изтичане срока на валидност. Комисионите за безсрочните гаранции се събират на годишна база.“ 

Бихме искали да обърнем внимание, че посочената забележка не е била предмет на промяна от страна на Банка Пиреос България АД и не присъства в решенията на Изпълнителния комитет на Банка Пиреос България АД по Протокол №  07/27.02.2018 г., с които се въвеждат промени в Тарифата за такси и комисиони, влязла в сила от 12.03.2018 г.

С оглед на посоченото, цитираната забележка е възстановена в действащата Тарифа за такси и комисиони, незабавно след откриване на техническата/редакционна грешка на дата 31.07.2018 г.

Умоляваме клиентите, които считат, че са били засегнати в следствие на техническата/редакционна грешка, посочена по-горе, да се свържат с г-жа Златина Костурска, Началник „Документарни операции“ на тел. 02/800 43 24, е-мейл: KosturskaZ@piraeusbank.bg.

С уважение,

Банка Пиреос България АД

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

02.07.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.09.2018 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони както следва тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД                                     Дата: 02.07.2018 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 03.09.2018 г.

29.06.2018

Уважаеми клиенти, 

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 03.09.2018 г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД по следната разплащателна сметка за физически и юридически лица:

 •  Лихвени проценти по разплащателна сметка за земеделски производители за физически и юридически лица в сила от 03.09.2018г. Промените касаят всички съществуващи и новооткрити сметки.

Вид сметка

Валута

Годишен лихвен процент

СМЕТКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

BGN

0,00%

 

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 03.07.2018 г.

22.01.2018 

Уважаеми клиенти,

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 23.03.2018 г. влизат в сила нови условия по следните депозитни продукти:

 •  Стандартни краткосрочни депозити сключени за срок от една или две седмици на физически и юридически лица

При настъпване на падежа, след 23.03.2018 г. се преустановява подновяването на съществуващите краткосрочни депозити на физически и юридически лица, сключени за срок от една и две седмици. На падежа, след 23.03.2018 г., главницата и неизплатената към тази дата лихва се превеждат по спестовната или разплащателната сметка, обслужваща депозита.

 •  Стандартни краткосрочни депозити за един и три месеца на юридически лица

Считано от 23.03.2018 г. се преустановява възможността за довнасяне по стандартните краткосрочни депозити на юридически лица, сключени за срок от един или три месеца.

В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

Дата: 22.01.2018 г.

11.01.2018

Уважаеми Клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 09.01.2018 г. Управителният съвет на „Банка Пиреос България“ АД взе решение за промяна в Условията към рамков договор на Банка Пиреос България АД за издаване и използване на банкови дебитни карти.

Посочените Условия са в сила за всички клиенти, притежатели на дебитни карти на „Банка Пиреос България АД ” АД считано от 15.03.2018 г.

Препоръчваме Ви да се запознаете с Условията към рамков договор на Банка Пиреос България АД за издаване и използване на банкови дебитни карти, които са на разположение на електронния сайт на „Банка Пиреос България АД” АД  и всички офиси на Банката.

Тук може да се запознаете с пълния текст на Условията, актуални от 15.03.2018г.

В качеството Ви на ползвател на дебитна карта, издадена от „Банка Пиреос България“ АД, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с „Банка Пиреос България“ АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към „Банка Пиреос България“ АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.

За нас е привилегия, че сте част от семейството на „Банка Пиреос България“ АД!

С уважение,

Ръководството на Банка Пиреос България АД                                           

Дата: 15.01.2018 г.  

30.11.2017 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.01.2018 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони както следва тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД                                            Дата: 30.11.2017 г.  

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 30.01.2018 г.

10.11.2017

Уважаеми клиенти,

С настоящoто Ви уведомяваме, че считано от 10.01.2018 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица. Новите стойности може да видите тук.

24.07.2017

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 25.09.2017 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица. Новите стойности може да видите тук.

27.06.2017

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 28.08.2017 г. Банка Пиреос България АД приема Лихвения процент при предсрочно закриване на депозит, да е равен на този по разплащателните сметки на физически и юридически лица за съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към момента на закриването.

11.05.2017 

Уважаеми клиенти, 

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 12.07.2017 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки и депозити за физически и юридически лица. Новите стойности може да видите тук.

06.04.2017 

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 05.06.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Лихвения процент при предсрочно закриване на депозит от 0,05 % на 0,02 %.

30.03.2017

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.06.2017 г. таксата за посещение в салоните на летищата, част от програмата на Priority Pass, се променя на EUR 24 (двадесет и четири евро) за всяко посещение и на всеки посетител.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 30.03.2017 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

27.03.2017 

Уважаеми клиенти, 

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 27.05.2017 влизат в сила следните промени по спестовна и картова сметка “Заплата”

   ► Въвежда се месечна такса за поддържане на сметка по спестовни и картови сметки Заплата”, по които в рамките на 3 последователни месеца няма постъпления за месечно трудово възнаграждение, съгласно Тарифата на Банката, както следва:

2.1.2.13

Месечна такса за поддържане на спестовна и картова сметка „Заплата“

2.1.2.13.1

лева

Без такса

 

 

Забележка: В случай, че по сметката няма постъпления с основание трудово възнаграждение в 3 (три) последователни месеца, се прилага такса за  поддържане на сметка на физическо лице съгласно точка 2.1.2.4.1 от Тарифата на Банката

 

27.03.2017 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.05.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони. Новите стойности може да видите тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД                                           

Дата: 27.03.2017 г. 

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 27.05.2017 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

27.02.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.04.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони. Новите стойности може да видите тук.

Дата: 27.02.2017 г.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 27.04.2017 г.    

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

15.02.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 18.04.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Условията към рамков договор за издаване и ползване на банкови дебитни карти. Актуализираните Условия можете да видите тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД 

Дата: 15.02.2017 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

27.01.2017

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.03.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони. Новите стойности може да видите тук.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 27.03.2017 г.

26.01.2017

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 28.03.2017 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД по следните сметки за физически лицa. Новите стойности може да видите тук.

30.11.2016

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони. Новите стойности може да видите тук.

Дата: 30.11.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 01.02.2017  г.

24.11.2016

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.01.2017 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони. Новите стойности може да видите тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 24.11.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 24.01.2017 г.

04.10.2016

Уважаеми клиенти,

С настоящото уведомяваме всички депозанти по сключени договори за депозит „Пиреос Детство“, че от деня на навършване на пълнолетие на титулярите депозитът ще се олихвява с лихвения процент и при условията приложими за банкова сметка тип „спестовен влог“, обявени в Лихвения бюлетин на Банката.  

От Ръководството на „Банка Пиреос България“ АД 

Дата: 04.10.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

04.10.2016 

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 07.12.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки и депозити за физически и юридически лица. Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки и депозити. Новите промени може да видите тук.

28.07.2016

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.09.2016 г. Банка Пиреос България АД променя Общите условия за предоставяне на платежни услуги в частта свързана с превалутирането на преводи и Тарифата за такси и комисиони в част 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ и част 3. БАНКОВИ КАРТИ. Новите промени може да видите тук.

От Ръководството на Банка Пиреос България АД 

Дата: 28.07.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 28.09.2016 г.

12.07.2016

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 15.09.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД по Миграционни сметки на служители на компании, обслужвани от ING. Новите стойности може да видите тук.

14.06.2016 

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 16.08.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по сметки и депозити за физически и юридически лица. Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности може да видите тук.

01.06.2016 

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 02.08.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по картови сметка за физически лица и картови сметки за юридически лица. Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки.  Новите стойности може да видите тук.

05.05.2016

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 05.07.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по сметки за физически лица.

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности може да видите тук.

25.04.2016

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.06.2016 г. Банка Пиреос България АД променя Раздел 7.1 ДОКУМЕНТАРНО / ЧИСТО ИНКАСО на Тарифата за такси и комисиони, както следва:

 

Получени документарни/чисти инкаса

 

Документи срещу акцепт

0,3%, мин. 100,00 лв., макс. 600,00 лв.

Документи срещу плащане

0,25%, мин.90,00 лв., макс. 600,00 лв.

Документи без заплащане

0,2%, мин. 80,00 лв., макс. 250,00 лв.

Предаване на документи за доставка на стоки на разпореждане на Банката – след плащане или акцепт

100,00 лв.

Промяна на условията на инкасото

60,00 лв.

Авалиране на финансови документи:

 

Обезпечени с парични средства

0,3% на тримесечие или част от него, мин.100,00 лв.

Гарантирани с обезпечения, различни от парични средства

По договаряне (на тримесечие или част от него)

Авизиране на рекламации/запитвания за неплащане/неакцептиране, други запитвания и кореспонденция

60,00 лв. плюс комуникационни разноски

Връщане на неизплатени документи

60,00 лв. плюс пощенски/куриерски разноски

Съхранение на акцептирани финансови документи след падежа - до получаване на инструкции

0,1% на тримесечие или част от него, мин. 40,00 лв., макс. 200,00 лв.

Препращане на получено инкасо към друга банка

60,00 лв. плюс пощенски/куриерски разноски

Забележка: Банката не се ангажира да протестира в случай на неплащане или неакцептиране. 

 

 

 

Изпратени документарни/чисти инкаса

 

Документи срещу акцепт или плащане

0,25%, мин. 100,00 лв., макс. 600,00 лв. плюс пощенски/куриерски разноски

Документи без заплащане

0,15%, мин. 100,00 лв., макс. 250,00 лв. плюс пощенски/куриерски разноски

Промяна на условията на инкасото

60,00 лв. плюс комуникационни разноски

Рекламации, запитвания, друга кореспонденция (по искане на клиента)

60,00 лв. плюс комуникационни разноски

Фотокопие на документите за банковото досие (ако не са предоставени от клиента)

Съгласно 7.4.2.4.6

Доплащане за експресна обработка (по искане на клиента)

60,00 лв.

 

 

 

 

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 25.04.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 27.06.2016 г.

22.04.2016

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.05.2016 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в частта за банкови карти, както следва:

Международна дебитна карта за юридически лица - VISA Business Electron

Блокиран неснижаем минимум

по разплащателна  сметка

20,00 лв.

Поддържане

Годишна такса за основна карта

20,00 лв.

Годишна такса за допълнителна карта

10,00 лв.

Международни кредитни карти VISA Business

Издаване

Обикновено издаване – до 10 работни дни

0,00 лв.

Издаване на допълнителна карта към основната

0,00 лв.

Поддържане

Годишна такса за поддържане на основна карта

55,00 лв.

Годишна такса за поддържане на допълнителна карта

20,00 лв.

Теглене на суми в брой от банкомат

на Банка Пиреос България

1% + 3,00 лв.

на други банки в България

1% + 3,00 лв.

на други банки в чужбина

3,0%

Теглене на суми в брой от ПОС-терминал

на други банки в чужбина

3,0% + 5,00 лв.

 От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 22.04.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 03.05.2016 г.

15.03.2016

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 16.05.2016 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в частта за дебитни карти, както следва:

Международни дебитни карти Maestro: 

    Описание такса

Стойност

Месечна такса за поддържане на карта

1,00 лв.

Теглене на суми в брой от ПОС терминал

на Банка Пиреос България

 • за суми до 2000 лв.
 • за суми над 2000 лв.

 

1,00 лв.

1,00 лв. + 0,2% върху сумата

на други банки в България

5,00 лв.

Покупка на стоки и услуги чрез ПОС терминал

0,15 лв.

Справка за наличност от банкомат

0,15 лв.

Дарителски дебитни карти Пиреос – УНИЦЕФ:

    Описание такса

Стойност

Теглене на суми в брой от ПОС терминал

на Банка Пиреос България

 • за суми до 2000 лв.
 • за суми над 2000 лв.

 

1,00 лв.

1,00 лв. + 0,2% върху сумата

на други банки в България

5,00 лв.

Покупка на стоки и услуги чрез ПОС терминал

0,15 лв.

Справка за наличност от банкомат

0,15 лв.

Международна дебитна карта VISA Electron:

    Описание такса

Стойност

Теглене на суми в брой от банкомат в чужбина

 5,00 лв. + 1%

Теглене на суми в брой от ПОС терминал

на Банка Пиреос България

1,00 лв.

на други банки в България            

5,00 лв.

на други банки в чужбина

5,00 лв. + 1%

От Ръководството на Банка Пиреос България АД

Дата: 15.03.2016 г.

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 16.05.2016 г.

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 04.05.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически и юридически лица:

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности може да видите тук.

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 28.03.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица:

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности може да видите тук.

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 23.02.2016 влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по сметки за физически лица.

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности може да видите тук.

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че от 01.02.2016г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически и юридически лица: 

-       Сметка за Земеделски производители 

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности са както следва:

 • Лихвени проценти по сметка за Земеделски производители в сила от 01.02.2016г.:

 СМЕТКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Продукт

Валута

Минимална сума

Годишен лихвен процент

СМЕТКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

BGN

 

до  1 000,00

0,00%

над 1 000,00

1,00%

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че от 30.11.2015г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от  Банка Пиреос България АД, както следва:

 1. Лихвени проценти по депозит “Пиреос Детство ”- за съществуващи и новооткрити депозити, в сила от 30.11.2015г.:

ПИРЕОС ДЕТСТВО

Валута

Годишен лихвен процент за всяка година

1

2

3

4

5

след 5-та

BGN

1.00%

1.75%

2.25%

2.75%

3.00%

3.00%

EUR

0.75%

1.25%

1.75%

2.25%

2.75%

2.75%

USD

0.50%

1.00%

1.50%

1.75%

2.00%

2.00%

 

 2. Лихвеният процент при предсрочно закриване на срочен депозит се променя от 0.20% на 0.05% считано от 30.11.2015г. 

Уважаеми клиенти,

Считано от 28.11.2015 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в раздел  2.1 УСЛУГИ ПО СМЕТКИ:

Въвежда се месечна такса за поддържане на спестовни сметки, както следва:

2.1.2

Поддържане на сметка

2.1.2.4

Месечна такса за поддържане на спестовна сметка

2.1.2.4.1                

лева

0,50 лв.

2.1.2.4.2                

евро

0,50 лв.

2.1.2.4.3                

щатски долар

0,50 лв.

2.1.2.4.4                

друга чужда валута

0,50 лв.

Забележка: Такса за поддържане на сметка не се дължи от лица, които получават трудовото си  възнаграждение по сметка в Банката, детски спестовни влогове, сметка „Пиреос 13-та пенсия“, дарителски сметки и сметки, включени в пакети, за които се дължи такса за поддържане на пакет.

Считано от 28.11.2015 по спестовна сметка Пиреос Кеш Мениджър за физически лица и спестовна сметка Феър Плей за физически лица се въвежда изискване за минимална наличност съгласно Тарифата на Банката, както следва:

2.1.3.

Минимална наличност по сметка

2.1.3.2.

Сметка на физическо лице

2.1.3.2.1                

лева

5,00 лв.

2.1.3.2.2                

евро

5,00 евро

2.1.3.2.3                

щатски долар

5,00 щ. долара

2.1.3.2.4                

друга чужда валута

Равностойност на 5 валутни единици

От Ръководството на Банка Пиреос България АД 

Дата: 28.09.2015 г. 

„В качеството Ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 28.11.2015 г.

Уважаеми клиенти,

Тук можете да намерите актуална информация за предстоящи промени в Тарифата и лихвения бюлетин на Банка Пиреос България.

01.09.2015

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че от 02.11.2015г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически и юридически лица:

 • Спестовна сметка „Пиреос Кеш Мениджър
 • Спестовна сметка „Автономия
 • Спестовна сметка „Автономия+
 • Спестовна сметка „Спестовен влог
 • Спестовна сметка „Заплата” и Картова сметка Заплата”
 • Спестовна сметка „13-та Пенсия
 • Спестовна сметка „Пиреос Феър Плей
 • Разплащателна сметка „Пиреос Експрес” за физически и юридически лица

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности може да видите тук.

29.04.2015

Уважаеми клиенти,

С настоящето Ви уведомяваме, че от 29.06.2015г. влизат в сила нови лихвени проценти, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица:

 

Спестовна сметка “Пиреос Кеш Мениджър”

Пиреос Детство

Промените засягат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности са както следва:
 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Пиреос Кеш Мениджър” в сила от 29.06.2015г.:

 

 СПЕСТОВНА СМЕТКА „ПИРЕОС КЕШ МЕНИДЖЪР”

Продукт

Валута

Минимална сума

Годишен лихвен процент

СПЕСТОВНА СМЕТКА ПИРЕОС КЕШ МЕНИДЖЪР

BGN

250

1,25%

EUR

125

1,00%

USD

125

0,75%

 

 • Лихвени проценти по депозит “Пиреос Детство ” в сила от 29.06.2015г.:

 

ПИРЕОС ДЕТСТВО

Валута

Годишен лихвен процент за всяка година

1

2

3

4

5

след 5-та

BGN

2,75%

3,00%

3,25%

3,50%

3,75%

3,75%

EUR

1,75%

2,25%

2,50%

3,00%

3,25%

3,25%

USD

1,50%

2,00%

2,25%

2,50%

2,50%

2,50%

28.04.2015

Уважаеми клиенти, 

Считано от 29.06.2015 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в раздел „Интернет банкиране“, както следва: 

Описание такса

Стойност

Такса за преиздаване на ПИН

 

За физически лица

2 лв.

За юридически лица

5 лв.

„В качеството ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 29.06.2015 г.

01.04.2015

Уважаеми клиенти, 

С настоящето ви уведомяваме, че влизат в сила нови стойности на лихвените нива, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица:

 • Спестовна сметка “Автономия”
 • Спестовна сметка “Автономия +”
   

Промените ще засегнат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности са както следва: 

 •  Лихвени проценти по спестовна сметка “Автономия” в сила от 01.06.2015г.:

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ”

Сума

BGN

Годишен лихвен процент

Сума

EUR

Годишен лихвен процент

USD

Годишен лихвен процент

до 2 000,00

0,80%

до 1 000,00

0,40%

0,30%

2 000,01 - 10 000,00

1,60%

1 000,01 - 5 000,00

1,00%

0,80%

10 000,01 - 40 000,00

1,80%

5 000,01 - 20 000,00

1,50%

1,00%

над  40 000,00

2,00%

над 20 000,00

1,80%

1,25%

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Автономия +” в сила от 01.06.2015г.:

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ+”

Сума

BGN

Годишен лихвен процент

Сума

EUR

Годишен лихвен процент

USD

Годишен лихвен процент

 до 100 000,00

2,00%

до 50 000,00

1,50%

1,00%

над 100 000,00

2,40%

над 50 000,00

2,00%

1,20%


03.02.2015
 

Уважаеми клиенти,

С настоящето ви уведомяваме, че влизат в сила нови стойности на лихвените нива, прилагани от Банка Пиреос България АД  по спестовна сметка “Пиреос 13-та пенсия”. 

Промените ще засегнат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности са както следва: 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Пиреос 13-та пенсия” в сила от 09.04.2015г.: 

 

СПЕСТОВНА СМЕТКА “ПИРЕОС 13-ТА ПЕНСИЯ”

Валута

Годишен лихвен процент

BGN

2,15%

05.1.2015

Уважаеми клиенти, 

С настоящето ви уведомяваме ви, че влизат в сила нови стойности на лихвените нива, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица:
 

 • Спестовна сметка Автономия
 • Спестовна сметка Автономия +
   

Промените ще засегнат всички новооткрити и съществуващи сметки. Новите стойности са както следва: 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Автономия” в сила от 05.03.2015г.:

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ”

Сума

BGN

Годишен лихвен процент

Сума

EUR

Годишен лихвен процент

USD

Годишен лихвен процент

до 2 000,00

0,80%

до 1 000,00

0,40%

0,30%

2 000,01 - 10 000,00

1,80%

1 000,01 - 5 000,00

1,20%

0,80%

10 000,01 - 40 000,00

2,20%

5 000,01 - 20 000,00

2,00%

1,50%

над  40 000,00

2,50%

над 20 000,00

2,20%

1,70%

 

 • Лихвени проценти по спестовна сметка “Автономия +” в сила от 05.03.2015г.:

 

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ+”

Сума

BGN

Годишен лихвен процент

Сума

EUR

Годишен лихвен процент

USD

Годишен лихвен процент

 до 100 000,00

2,20%

до 50 000,00

1,75%

1,50%

над 100 000,00

2,70%

над 50 000,00

2,40%

1,80%

 

Съобщение

Уважаеми клиенти, 

С настоящето ви уведомяваме, че влизат в сила нови стойности на лихвените нива, прилагани от Банка Пиреос България АД  по следните сметки за физически лица, които можете да намерите тук

20.09.2013

Считано от 20.11.2013 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в раздел "Услуги по сметки", както следва:

Описание такса

Стойност

Такса обслужване на запор
За физически лица 10 лв. или равностойност в
чужда валута
За юридически лица 50 лв. или равностойност в
чужда валута

"В качеството ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените и/или при наличие на наложен запор и/или други ограничения, независимо от техния вид и основание."

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 20.11.2013 г.

22.07.2013

Считано от 23.09.2013 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в частта за дебитни и кредитни карти, както следва:

Описание такса Стойност
Такса за превалутиране на
транзакции в чужбина с дебитни карти -
Maestro, Piraeus Unicef, Visa Electron
0.5% от сумата
Такса за превалутиране на
транзакции в чужбина с кредитни карти -
Visa, MasterCard, Piraeus Unicef
1% от сумата


Актуализираната Тарифа ще се прилага както за издадените карти към деня на съобщаване на промяната, така и за новоиздадените карти след 23.09.2013 г.

„В качеството ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените.”

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 23.09.2013 г.


21.11.2012

Считано от 21.01.2013г. в сила влизат следните промени в Тарифата на Банка Пиреос България:

1/ В Чл. 13.2 „Международни дебитни карти Маестро“ подточка 13.2.5 „Теглене на суми от банкомат на други банки в България“ - таксата се променя от 0.90 лв. на 1.00 лв.

2/ В Чл. 13.3 „Международна дебитна карта VISA ELECTRON“, подточка 13.3.5 „Теглене на суми от банкомат на Банка Пиреос“ - таксата се променя от 0.60 лв. на 0.30 лв., а таксата за „Теглене на суми от банкомат на други банки в България“ се променя от 0.60 лв. на 1.00 лв

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 21.01.2013г.

12.11.2012

Считано от 12.11.2012 от досегашната Тарифа на банката ще бъде заличена досега съществуващата Забележка към точка 3.3.1.1, която гласи: „В случай, че получателят на превода е нерезидент се прилагат таксите за междубанкови валутни преводи по т.3.1.1.1."

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 12.11.2012г.

02.04.2012

Считано от 01.07.2012 г. Банка Пиреос България АД променя Тарифата за такси и комисиони в частта за кредитни карти, както следва:

Описание такса: Стойност
Месеченo извлечение:
- на хартиен носител 1.00 лв.
- по e-mail 0.00 лв.

Актуализираната Тарифа ще се прилага както за издадените карти към деня на съобщаване на промяната, така и за новоиздадените карти след 01.07.2012 г.

"В качеството ви на ползвател на платежни услуги, искаме да Ви информираме, че с публикуването на настоящото съобщение се счита, че сте официално уведомени за промените посочени в него. В случай, че не приемате посочените промени, следва писмено да уведомите Банката, преди влизането им в сила. В този случай ще се счита, че упражнявате правото си да прекратите договорните си отношения с Банка Пиреос България АД, без да носите отговорност за разноски и обезщетения, свързани с прекратяването. Правото за предсрочно прекратяване не е приложимо при наличие на парични задължения към Банка Пиреос България АД, които не са погасени към датата на влизане в сила на промените."

Тук можете да се запознаете с тарифата, актуална от 01.07.2012г.

13.12.2011

Тук можете да се запознаете с новата тарифа на Банка Пиреос България АД, влизаща в сила от 13.02.2012.

12.07.2011

Въвеждане на нови такси и комисионни по член 17.3 „ Обобщена ценова листа за клиенти, приложима при оценка на обезпечения” в раздел 17. „Други продукти и услуги” от Тарифата на Банката, в сила от 12.09.2011.

Уведомяваме ви, че считано от 12.09.2011 влизат в сила нови такси и комисионни в раздел 17. „Други продукти и услуги” от Тарифата на Банката.

Тук можете да се запознаете с новите такси и комисионни.

1.08.2011 г.

Промяна в условията на спестовна сметка Пиреос Феър Плей за физически лица, в сила от 1.10.2011 г.

Уведомяваме ви, че считано от 1.10.2011, за всички съществуващи спестовни сметки Пиреос Феър Плей на физически лица ще се прилага комисионна за теглене в брой на каса съгласно раздел 9. „Касови Операции” член 9.1.1 и 9.1.3 от Тарифата на Банката.

Тук можете да се запознаете с приложимите такси и комисионни за теглене на суми на каса от сметки на физически лица.