En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Общи условия на банката

Уважаеми клиенти, 

Тук може да се запознаете с Общите условия на Банка Пиреос България

Допълнение: Общите условия по отношение на клиенти - юридически лица влизат в сила считано от датата на тяхното приемане, а по отношение на клиенти – физически лица считано от информирането на клиентите съгласно чл. 147б, ал.1 от Закона за защита на потребителите.