En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Условия за ползване

Обезпечаване на информацията
Банка Пиреос полага всички разумни усилия да предоставя надеждна, актуална, пълна и адекватна информацията на страниците на сайта. Въпреки това е възможно някой от публикуваните данни междувременно да са претърпели промяна. В тази връзка, Банка Пиреос не декларира и на поема гаранция, за верността, пълнотата или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този Уеб-сайт или за използваните източници на информация.
Банка Пиреос си запазва правото да променя, премества и изменя изцяло или частично предоставената информация или да добавя нова.
Уеб-сайтът на Банка Пиреос има само информационна цел. Банка Пиреос не използва страниците си в Интернет за предоставяне на консултации за инвестиране или препоръки към вас или към други лица, както и за привличане на клиенти от страна на Банката или свързани с банката дружества, за закупуване или продажба на финансови продукти или сключване на каквато и да било сделка.

Линкове от сайта към трети партньори
Уеб-сайтът на Банка Пиреос предоставя възможност на потребителите да посетят специализирани сайтове на трети лица, партньори на Банката, чрез линкове, хиперлинкове и банери от www.piraeusbank.bg. Банка Пиреос не може да гарантира правилното функциониране на тези линкове и по никакъв повод не носи отговорност за истинността, пълнотата, актуалността на информацията на страниците, към които настоящият сайт препраща. 

Интелектуална собственост
Използването на този Уеб-сайт изисква пълно и открито приемане на установените условия за ползването му. Цялото съдържание на уебсайта на Банка Пиреос (програми, информационни материали, от всякакъв вид, данни, софтуер, графики, лога, снимки и др.) е собственост на Банка Пиреос и е предмет на авторско право със всички запазени права. Отделни страници или части на този сайт могат да бъдат зареждани или копирани, единствено при условие, че не бъдат премахвани бележките за авторско право или други такива права, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин не дава право на собственост върху която и да е част или материал. Никаква част от съдържанието на Уеб-сайта на Банка Пиреос не може да бъде възпроизвеждана изцяло или на части, предавана по електронен или друг път, изменяна, свързвана или използвана за каквато и да било публична или търговска цел без предварително писмено разрешение на Банка Пиреос България.

Защита на website
Въпреки, че Банка Пиреос използва едни от най-модерните защити срещу вирусни атаки се грижи да осигури на потребителите най-безопасната среда, не можем да гарантираме, че сайтът ще функционира без прекъсване и свободен от грешки или вируси, и не можем законово да защитим загубени данни на потребители или трети лица при ползване на сайта. Единствено потребителят на сайта е отговорен за защита на собствената си система от вирусни атаки.