En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Заедно напред

Уважаеми клиенти,

Както вече Ви уведомихме, на 13 юни 2019 г. приключи придобиването на мажоритарния дял от капитала на „Банка Пиреос България“ АД (Банка Пиреос) от страна на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка).

На 12 ноември 2019 г. се осъществи юридическото обединение на двете институции. Считано от тази дата (Дата на юридическо обединение), Пощенска банка става правоприемник на Банка Пиреос, като цялото имущество на Банка Пиреос, в това число всички права и задължения по сключените договори с клиенти, преминават към Пощенска банка.

Двете институции продължават заедно напред към тяхното оперативно обединение. Очакваната Дата на оперативно обединение е 18 ноември 2019 г.

От Датата на оперативното обединение, за клиентите на Банка Пиреос ще влязат в сила изменения в условията по действащите договори, Общи условия, Тарифи и Лихвени бюлетини.

Тази информация за предстоящи промени е първоначално публикувана на 15 август 2019 г., с последна актуализация на 12 ноември  2019 г.